تفاوت بین source و resource

Source و Resource

تفاوت بین source و resource

یکی دیگر از واژگانی که زبان آموزان در صورت مواجهه با آن دچار اشتباه می شوند کلمات Source و Resource هستند. در این بخش قصد داریم تفاوت بین این دو واژه را توضیح دهیم تا متوجه شوید کدامیک با جمله ی مورد نظر شما تناسب بیشتری دارد.
لازم به ذکر است جهت توضیحات خود از دیکشنری لانگمن نیز استفاده می کنیم. می توانید این دیکشنری را در اینجا پیدا کنید.

Source

در ابتدا برای فهمیدن منظور از source، نگاهی به مدخل آن در دیکشنری بیاندازیم:

source و resource

همانطور که مشاهده می شود، source واژه ای پر کاربرد در اسپیکینگ و رایتینگ انگلیسی بوده (S2؛ W1) و در متون علمی (AC) نیز کاربرد دارد. این واژه به معنای «چیز، مکان، یا فعالیتی است که از آن چیزی دیگر دریافت می کنید». به عبارتی دیگر، این واژه به معنای یک «منبع» و یا «منشاء» می باشد که از آن چیز دیگری (مثل پول، غذا، احساس، یا هر چیز دیگری گرفته می شود.

بیایید به معنای مثال های ارائه شده نگاهی بیاندازیم:

They get their money from various sources.
آنها پول خود را از منابع مختلفی به دست می آورند

Beans are a very good source of protein.
لوبیا منبعی غنی از پروتئین است

We have found the source of trouble.
ما منشاء مشکل را پیدا کرده ایم

البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که source می تواند به عنوان فعل نیز در جمله ظاهر شود:

در اینجا، source به معنای (1) تامین کردن یا (2) پیدا کردن منبع چیزی می باشد.

 

Resource

از سوی دیگر اما با واژه ی resource مواجه هستیم. به مانند دفعه ی پیش، اول نگاهی به مدخل resource در دیکشنری لانگمن می اندازیم:

در اینجا مشاهده می شود که resource به هر آنچه که می تواند استفاده شود تا ثروت کشوری افزایش پیدا کند «منبع» گفته می شود. یعنی در واقع در این معنا به منشاء جنس یا کالایی که در نظر داریم اهمیت نمی دهیم، بلکه خود آن جنس یا کالا مورد نظر است. این اجناس یا کالا می تواند نفت، ذغال، یا هر چیز دیگر باشد.

Canada’s vast mineral resources
ذخایر معدنی عظیم کانادا

در معنای دوم و سوم این واژه می بینیم که این به اصطلاح «جنس یا کالا» می تواند پول، ملک، مهارت، و یا حتی شاخصه های اخلاقی مثل اراده و شجاعت را نیز در بر گیرد.

She had no financial resources.
او هیچ منبع مالی ای نداشت

He proved that he has considerable inner resources.
او اثبات کرد که دارای نیروی درونی چشمگیری است

فراموش نکنید که بهترین راه برای فهم معنای واژگان و تفاوتی که بین واژه های مشابه وجود دارد، 1) بررسی آنها در دیکشنری و 2) مطالعه ی نمونه های مختلف آن در متون گوناگون است.

 

 

Leave A Reply