تفاوت اسپیکینگ و رایتینگ : عباراتی که نباید در رایتینگ رسمی استفاده شود

تفاوت اسپیکینگ و رایتینگ

تفاوت رایتینگ و اسپیکینگ

همانطور که در زبان فارسی نوشتار و گفتار تفاوت هایی دارند، در زبان انگلیسی نیز تفاوت اسپیکینگ و رایتینگ به چشم میخورد. البته نوشتار غیررسمی شباهت بیشتری با گفتار دارد. اما در آزمون های بین المللی، مانند آیلتس، تافل، پی تی ای و غیره، در اغلب موارد بخش رایتینگ را می بایست با نوشتار رسمی تکمیل کنید. پیش از این راجع به تفاوت های سبک رسمی و غیررسمی صحبت کردیم (از اینجا بخوانید). در این مطلب عباراتی را فهرست خواهیم کرد که اغلب توسط زبان آموزان و داوطلبان در رایتینگ رسمی استفاده می شود، که کاربرد بجایی نیست.

 

عباراتی که نباید در رایتینگ به کار رود

در ادامه ابتدا عبارات رایج در گفتار را میخوانید و سپس معادل نوشتاری آن را. در رایتینگ رسمی از کاربرد صورت های گفتاری خودداری کنید.

that’s why ——> as a result

So ——> therefore

Also ——> furthermore

stand for ——> represent

buy ——> purchase

but ——> however

another thing ——> additionally 

like ——> for example

of course ——> undoubtedly

اگر صورت دیگر از این نمونه ها می شناسید، در بخش کامنت به اشتراک بگذارید.

 

Leave A Reply