بند اسکور آیلتس (IELTS Band Scores) چطور محاسبه می شود؟

بند اسکور آیلتس

بند اسکور آیلتس چیست؟

همانطور که اکثر ما میدانیم ، بند اسکور آیلتس بین 1 و 9 متغیر است. همچنین می دانیم که نیم نمره هم ممکن است، مثلا 7.5. اما خیلی از ما اطلاعاتی بیشتر از این راجع به بند اسکور آیلتس نداریم. اینجا بیشتر راجع به آنها صحبت میکنیم. این اطلاعات به شما کمک می کند میزان تلاشتان را متناسب با بند اسکور مورد نیازتان هماهنگ کنید.

بند اسکور بخش ریدینگ و لیسنینگ چطور محاسبه می شود؟

این دو بخش هر کدام چهل سؤال را شامل می شوند. اشخاصی که برای این کار آموزش دیده اند، این بخش ها را تصحیح می کنند و نمره آن را محاسبه می کنند. آنها یک فهرست از تمامی پاسخ های ممکن دارند و با توجه به آن، کار تصحیح را انجام می دهند. از آنجایی که هر بخش چهل سؤال دارد، در انتها شما نمره ای از چهل می گیرید و سپس آن نمره با استفاده از نسبت به بند اسکوری بین 1 تا 9 محاسبه می شود. در مجموع، اگر می خواهید بند اسکور 7 را در هر یک از این بخش ها کسب کنید، باید بتوانید حدود 30 سؤال در هر بخش را پاسخ صحیح دهید.

بند اسکور بخش اسپیکینگ چطور محاسبه می شود؟

در آن بخش نیز یک مصحح آموزش دیده بر اساس چهار معیار نمره ای به مصاحبه شما اختصاص می دهد. صدای شما حین مصاحبه ضبط می شود تا در صورت لزوم بتوان آن را بررسی کرد.

بند اسکور بخش رایتینگ چطور محاسبه می شود؟

در بخش رایتینگ نیز، مصحح از چهار معیار رایتینگ  استفاده می کند تا بند اسکور مناسب را به نوشته شما اختصاص دهد. به هر کدام از تسک های رایتینگ بطور جداگانه بند اسکوری تعلق می گیرد. سپس نمره تسک اول با دو برابر نمره تسک دوم جمع می شود و سپس تقسیم بر سه می شود و بند اسکور کلی برای بخش رایتینگ محاسبه می شود. پس همانطور که می بینید، رایتینگ تسک دوم دو برابر تسک اول ارزش دارد.

 

بند اسکور کلی چطور محاسبه می شود؟

بند اسکور آیلتس شما معدلی است از چهار مهارت بالا. و اگر معدل نمره آن چهار مهارت برای مثال 6.75 شود، به سمت بالا گرد می شود و شما نمره 7 را دریافت می کنید. همچنین اگر 6.25 بگیرید به نیم گرد می شود، و نمره 6.5 برای شما ثبت می شود.

Leave A Reply