تجربه اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس نیلوفر : دی ماه 1401

تجربه آیلتس کامپیوتری اردیبهشت 1403

اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس

اگر به زودی قصد شرکت در آزمون آیلتس را دارید، تجربه اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس نیلوفر به شما کمک می کند تا با سوالات بعضی از تسک های این دو بخش که در آزمون های اخیر استفاده شده است آشنا شوید.

تسک دوم اسپیکینگ آیلتس، صحبت یک تا دو دقیقه ای درباره ی موضوعی است که در قالب یک کیوکارد به شما داده می شود. یک دقیقه فرصت دارید تا درمورد آن فکر کنید و نت برداری کنید.

تسک دوم رایتینگ آیلتس نیز یک مقاله 250 کلمه ای است که موضوع آن به شما داده می شود و چهل دقیقه فرصت دارید تا مقاله خود را تنظیم کنید و بنویسید.

تجربه اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس نیلوفر

تسک دوم اسپیکینگ آیلتس:

Describe a time when you helped a child.
You should say:
When it was?
How you helped him/her?
Why you helped him/her?
And how you felt about it?
تسک دوم رایتینگ آیلتس:
It is suggested that everyone should have a car, a television, and a fridge. Do the disadvantages of this development for society outweigh the advantages?”
تجربه های اخیر زیر نیز مفیدند. بشنوید چطور دوره های جنرال و آمادگی آیلتس و تافل درخت جاویدان این دوستان را آماده ی شرکت در آزمون آیلتس و تافل کرده است و نمره دلخواهشان را کسب کرده اند.

Leave A Reply