دانشگاه های آمریکا چه نمره تافلی را قبول میکنند؟

نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا

دانشگاه های آمریکا چه نمره تافلی را قبول میکنند؟

اگر هنوز با تمام مشکلاتی که این روزها بر سر راه تحصیل در آمریکا وجود قصد رفتن و تحصیل در دانشگاه های آمریکایی را دارید در ایتدا باید در آزمون تافل به عنوان بخشی از پروسه ی اپلای شرکت کنید و ببینید که دانشگاه مورد نظرتان چه نمره ای را برای تافل مد نظر قرار داده است.

در عکس های زیر ببینید که دانشگاه ها چه نمره تافلی را به عنوان نمره حداقل و/یا نمره پیشنهادی قرار داده اند.

نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا
نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا
نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا
نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا
نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا
نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا
نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا
نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا
نمره تافل مورد قبول دانشگاه های آمریکا

Leave A Reply