Showing 1-9 of 1337 results
وبسایت های آموزشی زبان انگلیسی

معرفی وبسایت های آموزشی زبان انگلیسی برای مهارت های مختلف

20 اسفند 1401
0

نقش تکنولوژی در یادگیری زبان سالها پیش، دسترسی به منابع آموزشی زبان بسیار محدود بود. از این رو زبان آموزان تنها به کتاب های آموزشی و نوارکاستها بسنده می کردند. …

شروع جملات در رایتینگ تافل

گرامر آزمون تافل : نه قاعده ضروری گرامر زبان انگلیسی برای تافل

11 بهمن 1400
0

گرامر آزمون تافل برای گرفتن نمره قابل قبول از آزمون های بین المللی زبان انگلیسی، از جمله تافل، شما باید تسلط نسبی به قواعد گرامری داشته باشید. گرامر هر زبان …