Showing 1-9 of 1192 results

صدف – دانشجوی ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه METU – آنکارا، ترکیه

19 اردیبهشت 1396
0

1. اول از همه اینکه خیلی از بچه‌های که هدف مهاجرت دارند درگیر این موضوع می‌شن که با چه امکانات مالی می‌توانند به کشور مقصد بروند. متاسفانه بعضی از دانشجوهامون …