Showing 1-9 of 1317 results
تجربه مصاحبه آیلتس اخیر

تجربه مصاحبه آیلتس بامداد، از زبان آموزان درخت جاویدان، با نمره 8

16 بهمن 1401
0

چطور برای مصاحبه آیلتس بهتر آماده شویم؟ اولین قدم برای کاهش نگرانی و استرس شرکت در مصاحبه آیلتس، آشنایی کامل با تسک های مختلف آن، توقعات مصاحبه گر از شما …

تجربه مصاحبه آیلتس اخیر

تجربه آزمون آیلتس آکادمیک امین،زبان آموز درخت جاویدان، نمره 8

22 دی 1401
0

چطور خود را برای موضوعات آیلتس آکادمیک آماده کنید آیلتس آکادمیک نسبت به آیلتس جنرال به موضوعات علمی تر و دانشگاهی می پردازد. مخصوصا در بخش های ریدینگ و رایتینگ …