حراج!

100 موضوع داغ داغ آیلتس 2017

19,900 تومان تومان

بخش دوم اسپیکینگ (Cue Card) به همراه نمونه جواب

بعد از خرید این محصول اگر به هر دلیلی نتوانستید آن را دانلود کنید به ایمیل خود مراجعه کرده و پس از باز کردن رسید سفارشتان روی لینک دانلود کلیک کنید.

فرمت: کتاب PDF دانلودی

تعداد صفحات: 136 صفحه

حجم: 3 مگابایت

دانلود نمونه کتاب

مدت اعتبار دانلود 30 روز است.

مقدمه کتاب:

یکی از بزرگترین نگرانی های زبان آموزهایی که قصد شرکت در امتحان آیلتس اسپیکینگ را دارند این است که شاید با موضوعی در امتحان برخورد کنند که خیلی دانشی در مورد آن ندارند. به عنوان مثال در سال ٢٠١٧ موضوع
“Describe a time you needed to use your imagination”را داشتیم که بسیاری از زبان آموزان را شوکه کرد.
از این رو این کتاب با جمع آوری تمامی موضوعات بخش دوم ( cue card ) اسپیکینگ آیلتس به همراه نمونه پاسخ های نمره  ٨ یا ٩ در سال ٢٠١٧می تواند نقش چشمگیری در کاهش استرس زبان آموزان در سر جلسه آزمون اسپیکینگ به همراه داشته باشد.

این کتاب شامل ١٠٠ موضوع اخیر امتحان آیلتس به همراه پاسخ در سال ٢٠١٧ می باشد.

 

عناوین کتاب:

Table of contents:

Describe a time you needed to use your imagination +sample answer                                        page 1

Describe a game or sport you enjoy playing +sample answer                                                    page 3

Describe an old friend you enjoy talking with +sample answer                                                   page 5

Describe a bicycle trip that is interesting +sample answer                                                         page 8

Describe a family member you are closest to +sample answer                                                   page 10

Describe a Tv program that you like to watch +sample answer                                                  page 14

Describe the best experience of your school life +sample answer                                               page 17

Describe a sport you would like to learn page + sample answer.                                                page 20

Describe a person who can use or speak a second language +sample answer                             page 21

Describe something you bought and you were not happy with + sample answer                         page 22

Describe a time when you were busy +sample answer                                                             page 24

Describe a country you have visited +sample answer                                                               page 25

Describe a vehicle you would like to buy +sample answer                                                         page 26

Describe something you made by yourself +sample answer                                                      page 28

Describe one of your childhood toys + sample answer.                                                             page 29

Describe a person you want to know more about+sample answer                                             Page 30

Describe the goal you hope to achieve +sample answer                                                           Page 31

Describe a happy family event +sample answer                                                                      Page 33

Describe a tall building +sample answer                                                                                 page 34

Describe a useful app + sample answer                                                                                  Page 35

Describe a short holiday +sample answer                                                                               Page 37

Describe an antique or some other old thing +sample answer                                                   Page 38

Describe a creative inventor or musician +sample answer                                                         page 39

Describe an art or craft activity +sample answer                                                                     page 40

Describe an activity you do for your health +sample answer                                                     page 41

Describe a skill you would like to learn +sample answer                                                           page 45

Describe an interesting song +sample answer                                                                         page 47

Describe an interesting public place+ sample answer                                                               page 50

Describe a website you like to visit +sample answer                                                                 page 54

Describe a wedding you have attended +sample answer                                                          page 55

Describe a time when you tried a new food +sample answer                                                     Page57

Describe a difficult decision you made +sample answer                                                            Page 61

Describe a polluted place +sample answer                                                                              Page 62

Describe a product you bought that you were happy with +sample answer.                                Page63

Describe a person older than you who you admire +sample answer                                           Page65

Describe one of your best friends +sample answer                                                                   Page 66

Describe a family you like +sample answer                                                                             Page67

Describe a photo of yourself that you like +sample answer.                                                      Page68

Describe a time when you saw an interesting animal +sample answer                                       page 69

Describe a meal you had with your friends +sample answer                                                     Page 70

Describe an item of clothing +sample answer                                                                         page 71

Describe a time when the weather….+sample answer                                                             Page72

Describe a time when someone apologized to you +sample answer                                          Page73

Describe a story or novel +sample answer                                                                             Page75

Describe some local news +sample answer                                                                            Page76

Describe some local news +sample answer                                                                            Page76

Describe the first time that you used a foreign language +sample answer                                 Page 77

Describe an occasion when you helped someone +sample answer                                            Page79

Describe your dream job +sample answer                                                                             page 80

Describe a magazine or newspaper you like to read +sample answer                                        Page81

Describe a place with a lot of water +sample answer                                                              Page83

Describe a time when you made a mistake +sample answer                                                    Page84

Describe a big company you would like to work in +sample answer                                          Page85

Describe something you have shared with others +sample answer                                           Page86

Describe a creative person you admire +sample answer                                                          Page 87

Describe a positive change that you made to your life +sample answer                                    Page89

Describe a situation that made you a little angry +sample answer                                            Page 90

Describe a favorite season or time of the year +sample answer                                               page 91

Describe a person you like to spend time with +sample answer                                               Page92

Describe a skill you learned when you were a child +sample answer                                        Page93

Describe a skill you learned when you were a child+sample answer                                         Page94

Describe someone who recently moved to a new accommodation +sample answer                   Page95

Describe a leader you admire +sample answer                                                                      page 96

Describe a dream you had+sample answer                                                                           page96

Describe a movie you have watched in a cinema +sample answer                                           Page97

Describe a time you missed an appointment +sample answer                                                 Page99

Describe an area of subject that …+sample answer                                                               Page100

Describe an unusual thing you did recently +sample answer                                                  Page101

Describe an advertisement +sample answer                                                                        page105

Describe a motorbike trip that is interesting +sample answer                                                 Page107

Describe an experience sport +sample answer                                                                     Page108

Describe someone who has a great influence on you +sample answer                                    Page109

Describe someone that made you laugh +sample answer                                                     Page110

Describe a piece of electronic equipment +sample answer                                                    Page112

Describe a garden +sample answer                                                                                    Page114

Describe something you did in a team +sample answer                                                        Page115

Describe a place where you go to relax +sample answer                                                      Page117

Describe a small business +sample answer                                                                         Page118

Describe a wild animal +sample answer                                                                              Page119

Describe an interesting photo +sample answer                                                                     page 121

Describe a special meal +sample answer                                                                             Page121

Describe an item you received and made you happy +sample answer                                    page 122

Describe a person who once moved to live with you +sample answer                                     Page123

Describe an interesting tradition in your country +sample answer                                           Page124

Describe an important skill in your childhood +sample answer                                                Page125

Describe an activity that you did in your school after school +sample answer                           Page126

Describe a method that helps you save money +sample answer                                             Page128

Describe a short journey that you disliked. +sample answer                                                    Page129

Describe a personality of yours +sample answer                                                                    Page 130

Describe a piece of work you did quickly +sample answer                                                        Page131

Describe a famous person +sample answer                                                                            Page133

.

.

.

.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “100 موضوع داغ داغ آیلتس 2017”

ممکن است دوست داشته باشید