تجربه مهاجرت ابراهيم به استراليا

راستش به نظرم اگر كسي تو شهر خودش موقعيت خوبي داشته باشه حالا نه لزوما عالي بهترين گزينه همون جاست. البته اگر بحث ادامه تحصيل داشته باشه كه بحثش جداست. اما براي مهاجرت اينكه فكر بكنن قراره خيلي متفاوت با مثلا تهران باشه نه اينجور نيست. البته شايد اين سوال هارو سال ديگه از من بپرسين جوابم متفاوت باشه. چون همه ميگن سال اول مهاجرت سال خوبي نيست. آخه الان دوستاي خود من كه چند سال ايران نبودن الان همه شون دوست دارن اينجا بمونن در صورتي كه اوايلش اينجوري نبودن. البته من الان اونهارو درك نميكنم.
به نظرم براي مهاجرت ادم بايد دليل خيلي قوي داشته باشه وگرنه همون اولش پشيمون ميشه و همش مقايسه ميكنه با قبلنش و طبيعي هست كه پشيمون بشه مگر اون دليل خيلي محكم باشه. چون مهاجرت به كشور ديگه يعني از صفر شروع كردن، چيزي كه معمولا تحربه شو ادم ها كمتر دارن. چون معمولا همه با مشكلات تدريجي روبرو شدن اما تو مهاجرت يكدفعه با همه مسائل روبرو ميشي مثل كار، خونه، مواد غذايي، نبودن دوستان و خانواده و خيلي چيزها حتي نوع تفريح.

Leave A Reply