تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس طيبه

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس طيبه

تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس طيبه

 تجربه آزمون اسپیکینگ آیلتس طيبه یکی از زبان آموزان درخت جاویدان

 98 تاريخ آزمون: ١٧ آذر

ممتحن : آقاي رفيعي

 مرکز آزمون: عصر دين و دانش

 

توضیحات طیبه در مورد آزمون:

Part ١

your home
garbage
social media
which apps you use
the disadvantages of social media
do you think you will use social media more in the future

Part 2

a beautiful garden
asked me after that do you like to have a big garden

Part 3

benefits of parks for cities
raising flowers and vegetables
why some people prefer to raise vegetables nit flowers
whats the benefits of raising flowers for adults
it is necessary to make parks tidy by citizens

Leave A Reply