ویدیوهای آیلتس سایمون – مهارت نوشتاری آکادمیک Task 1 (درس 1 تا 9)

فیلم های آموزشی آیلتس سایمون  یکی از بهترین منابع آیلتس به شمار میروند چرا که ایشان علاوه بر تدریس آیلتس سابقه فعالیت به عنوان ممتحن آزمون را نیز داشته اند، که این مساله باعث شده است از دیدگاه مصحح و ممتحن نکات ارزنده ای را در ویدیوهای آموزشی خود مطرح کنند که نقش به سزایی در افزایش نمره شما در بخش نوشتاری دارد.

 

درس اول- معرف و اهداف رایتینگ آکادمیک Task 1
این ویدئو را دانلود کن (45 مگابایت)

 


 
درس دوم: آموزش نوشتن پاسخ برای گراف های خطی (Line Graphs)

 

 این ویدئو را دانلود کن (72 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 2

 


 

درس سوم: آموزش نوشتن پاسخ برای گراف های میله ای (Bar Charts)

 

 این ویدئو را دانلود کن (81 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 3

 


]

 

درس چهارم: آموزش نوشتن پاسخ برای نمودارهای دایره ای یا کلوچه ای(Pie Charts)

 

 این ویدئو را دانلود کن (80 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 4

 


 

درس پنجم: آموزش نوشتن پاسخ برای جدول ها (Tables)

 

 این ویدئو را دانلود کن (67 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 5

 


 

درس ششم: آموزش نوشتن پاسخ برای دو چارت (Two Charts)

 

 این ویدئو را دانلود کن (90 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 6

 


 

درس هفتم: آموزش نوشتن پاسخ برای دیاگرام های فرایندی (Process Diagrams)

 

 این ویدئو را دانلود کن (72 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 7

 


 

درس هشتم: آموزش نوشتن پاسخ برای دیاگرام های مقایسه ای (Comparison Diagrams)

 

 این ویدئو را دانلود کن (69 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 8

 


 

درس نهم: چکیده نکته های مهارت رایتینگ آکادمیک Task 1

 

 این ویدئو را دانلود کن (31 مگابایت)

 

دانلود کنید: سه نمونه Map reports

دانلود کنید: نسخه‌ی PDF تمامی نکات و تمرین های مهارت Writing task 1

 

Leave A Reply