ویدیوهای آیلتس سایمون – مهارت خوانشی (درس 1 تا 10)

IELTS Simon - Reading
فیلم های آموزشی آیلتس سایمون  یکی از بهترین منابع آیلتس به شمار میروند چرا که ایشان علاوه بر تدریس آیلتس سابقه فعالیت به عنوان ممتحن آزمون را نیز داشته اند، که این مساله باعث شده است از دیدگاه مصحح و ممتحن نکات ارزنده ای را در ویدیوهای آموزشی خود مطرح کنند که نقش به سزایی در افزایش نمره شما در بخش شنیداری دارد.
 
درس اول – آشنایی با مهارت خوانشی و فرمت آزمون
ذر این درس سایمون بطور مختصر در مورد ساختار بخش خوانشی آزمون صحبت کرده و توضیح میدهد که این بخش از آزمون سعی در ارزیابی سه چیز دارد: 1) درک مطلب 2) آزمودن فهم شما از متون نوشتاری انگلیسی 3) آزمودن دایره لغات.

این ویدئو را دانلود کن (16 مگابایت)

 


 
درس دوم – تکنیک های اصلی آزمون – پر کردن جاهای خالی Gap-fill

 

در درس دوم سایمون 11 تکنیک اصلی خواندن را لیست میکند:
1 Don’t read the passage first
2 Just read the title
3 then go the first question
4 underline “keywords” in the question
5 The search for those words in the passage
6 …
سپس 4 نوع از سوالات جای خالی را به ما معرفی کرده برا هر کدام مثالی میاورد و به زبان ساده به چگونه پاسخ دادن به آن ها میپردازد.

 

این ویدئو را دانلود کن (36 مگابایت)

 


 

درس سوم – تست های True/False/Not Given و Yes/No/Not Given

 

در درس سوم ما با سوالات بله/صحیح، خیر/غلط و اشاره نشده آشنا میشویم. سایمون برای هر کدام از این سوالات مثالی آورده و توضیح میدهد که دقیقا کی میتوانیم از بله، خیر، و اشاره نشده استفاده کنیم. 

 

 این ویدئو را دانلود کن (33 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 3

 


 

درس چهارم – تست های Matching Paragraph Headings

 

این سوال تشکیل شده از لیستی از تیترها که برای هر پاراگراف باید تیتری انتخاب کنیم. معمولا داوطلبان با این نوع سوال مشکل دارند چرا که 1) جواب ها را نمیتوان بصورت ترتیبی در متن پیدا کرد 2) تیترها شبیه هم هستند. 
سپس 3 تکنیک بسیار کاربردی برای بهتر پاسخ دادن به این نوع سوال را معرفی میکند:
1 Do “paragraph headings” questions last
2 Underline “keywords” in heading on the list
3 Then read the shortest and easiest paragraph
و در پایان با بیان یک مثال بلند توضیحات خود را در قالب عمل به ما نشان میدهد. 

 

 این ویدئو را دانلود کن (36 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 4

 


 

درس پنجم – تست های Which Paragraph Contains

 

سوال “کدام پاراگراف شامل… میشود؟” سوالی است که از لیستی از عبارات تشکیل شده و باید پاراگراف هایی که شامل این عبارات میشوند را پیدا کنیم. 
به عقیده سایمون این سوالات جزو سوالات سخت محسوب میشودن چرا که 1) جواب ها را نمیتوان بصورت ترتیبی در متن پیدا کرد 2) یک پاراگراف ممکن است شامل بیش از یک جواب صحیح باشد 3) بعضی پاراگراف ها شاید شاملی هیچ جوابی نباشند.
سپس 3 تکنیک بسیار کاربردی برای بهتر پاسخ دادن به این نوع سوال را معرفی میکند:
1 Do “Which paragraph contains” questions last
2 Underline “keywords” in each statement
3 Then start with the easiest statement
و در پایان با مثالی گویا نشان میدهد که چگونه باید به این نوع سوالات پاسخ داد.

 

 این ویدئو را دانلود کن (27 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 5

 


 
درس ششم – تست های Multiple Choice Questions
 
در این درس سایمون دوباره از 11 تکنیک اشاره شده در درس دوم برای جواب دادن به این نوع سوال، یعنی سوالات چند گزینه ای، استفاده میکند. برای جواب دادن به این نوع سوال باید متن زیادی را بخوانیم که این قضیه ممکن است مسئله ساز شود. سایمون با ارائه نکات و مثال هایی نشان میدهد که جواب دادن به این نوع سوال آنقدر ها هم سخت نیست.

 

 این ویدئو را دانلود کن (34 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 6

 


 

.درس هفتم – تست های Matching Names

 

دز این نوع سوال ما با لیستی از عبارات و سوالات و همچنین لیستی از اسامی روبرو میشویم و در این بخش از ما خواسته میشود تا این عبارات و اسم ها را باهم جفت کنیم.
این بخش میتواند جزو سوالات سخت باشد چون جواب ها را لزوما نمیتوان به ترتیب در متن پیدا کرد، یک اسم قابلیت جفت شدن با بیش از یک عبارت را دارد، و بعضی اسامی اصلا به کار نمی آیند.
تکنیک های سایمون در این بخش شامل:
1 Underline keywords in each statement
2 Scan the passage to find all the names
3 Choose the name with the shortest description
4 Compare with all of the question statements

 

 این ویدئو را دانلود کن (34 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 7

 


 

درس هشتم – تست های Short Answer Questions

 

در این درس سایمون اشاره به درس 2 میکند که در آن روش “Keyword technique” را توضیح داده است. روشی که آن را در مورد این نوع سوالات کوتاه نیز پیاده میکند.

 

 این ویدئو را دانلود کن (13 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 8

 


 

درس نهم – تست های Matching Sentence Endings

 

همچون درس 8 در این درس نیز سایمون از روش “Keyword technique” استفاده کرده و با ذکر یک مثال در عمل چگونگی جواب دادن به این سوالات را به ما نشان میدهد.

 

 این ویدئو را دانلود کن (18 مگابایت)

دانلود فایل تمرین – درس 9

 


 

درس دهم – مروری بر نکته های مهارت ریدینگ

 

ویدیویی شامل مرور تمامی نکات مهم مهارت ریدینگ در 9 درس گذشته.

 

 این ویدئو را دانلود کن (17 مگابایت)

 

دانلودکنید:  نسخه‌ی PDF تمامی نکات و تمرین های مهارت ریدینگ

 

Leave A Reply