اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین EFFECT و AFFECT

تفاوت بین effect و affect

اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین EFFECT و AFFECT

° Effect معمولا یک اسم است در حالی که affect یک فعل است. 

نکته: اگر چیزی است که قرار است انجامش دهید پس از affect استفاده کنید. اگر چیزی است که انجامش داده اید پس از effect استفاده کنید. 

Ex: “The noise outside affected my performance.”

° گاهی اوقات از effect در قالب فعل هم استفاده میشود که باعث سردرگمی میشود. اما توجه داشته باشید که برای این کار ساختار خاصی لازم است: To have an effect on something/somebody

نکته: دقت کنید که بعد از effect حرف اضافه on می آید. 

Ex: “His smile had a strange effect on me.”

 

Leave A Reply