10 اصطلاح در زبان انگلیسی که باید بدانید!

10 اصطلاح کاربردی برای افزایش نمره آیلتس

10 اصطلاح در زبان انگلیسی که باید بدانید!

10 اصطلاح در زبان انگلیسی که باید بدانید!

1. ‘A blessing in disguise’ – An misfortune that eventually results in something good happening later on.

2. ‘Call it a day’ – Stop working on something

3. ‘Let someone off the hook’ – To allow someone, who have been caught, to not be punished.

4. ‘No pain no gain’ – You have to work hard for something you want.

5. ‘Bite the bullet’ – Decide to do something unpleasant that you have avoiding doing.

6. ‘Getting a taste of your own medicine’ – Being treated the same unpleasant way you have treated others.

7. ‘Giving someone the cold shoulder’ – To ignore someone.

8. ‘The last straw’ – The final source of irritation for someone to finally lose patience.

9. ‘The elephant in the room’ – matter or problem that is obvious of great importance but that is not discussed openly.

10. ‘Stealing someones thunder’ – Taking credit for someone else achievements.

مطالب مرتبط:

15 اصطلاح کاربردی که باید بدانید!

واژگان ضروری آیلتس : چند واژه alternative بسیار ضروری

Leave A Reply