چطور یک رزومه یا درخواست نامه (application) تاثیرگذار بنویسیم؟

نوشتن رزومه یا درخواست نامه

پنج نکته برای تاثیرگذاری بیشتر هنگام نوشتن رزومه یا درخواست نامه به انگلیسی

هنگام نوشتن رزومه یا CV و درخواست نامه (letters of application) برای شغل یا تحصیل در دانشگاه تنها قالب مهم نیست. بسیاری از ما آنقدر وقت خود را صرف درست کردن ساختار و قالب رزومه میکنیم که متن را فراموش میکنیم. برای اینکه مهارت ها و تجربیات شما به چشم بیایند باید بتوانید آنها را به گونه ای در متن جای دهید که توجه خواننده را جلب کند. در ادامه پنج نکته مهم در رابطه با نوشتن رزومه یا درخواست نامه تاثیرگذار مطرح می کنیم.

نکته اول: فهرست نکنید

هنگام نوشتن رزومه یا درخواست نامه از توانایی ها، مهارت ها و تجربیات خود آنها را تنها بصورت فهرست وار ننویسید. شخصی که رزومه شما را بررسی میکند متوجه نخواهد شد که شما از تجربه ای که داشتید چه آموختید و دقیقا در موقعیت های شغلی قبلی خود چه کاری می کردید. هرجا که امکان داشت سعی کنید مشخص کنید که نتیجه فعالیت و تجربه ای که داشتید چه بوده است. چه دستاوردی برای شما داشته است. و شما از چه مهارت و توانایی هایی در موقعیت های قبلی بهره برده اید.

نکته دوم: از کلمات قدرتمند استفاده کنید

سعی کنید از واژگانی استفاده کنید که قدرت و شدت بالایی دارند. در زیر چند نمونه را برای مثال می توانید ببینید:

Accomplished
Achieved
Adapted
Advised
Analysed
Co-ordinated
Communicated
Completed
Created
Delivered
Developed
Enhanced
Established
Fulfilled
Helped

Implemented
Improved
Influenced
Led
Maintained
Motivated
Negotiated
Organised
Participated
Persuaded
Planned
Researched
Resolved
Team Working
Trained

نکته سوم: سعی کنید تا جایی که ممکن است افعال را در ابتدای جمله قرار دهید

هنگام نوشتن رزومه یا درخواست نامه، هرگاه توانستید جمله خود را با فعل و یا واژگان قدرتمندی که ذکر شد، شروع کنید. برای مثال :

Completed a course in academic writing, I can write scientific articles and research professionally.

این تکنیک باعث می شود توانایی های شما هایلایت شود. همچنین اگر شخصی در حال تندخوانی رزومه شماست، مهارت های شما از چشم نیوفتند. بعلاوه، باعث می شود خواننده به خواندن ادامه جمله علاقمند شود.

نکته چهارم: از وجه معلوم استفاده کنید نه مجهول

بجای استفاده از ساختار مجهول، از ساختار معلوم استفاده کنید. این باعث می شود فعالیتی که شما انجام داده اید به چشم بیاید نه اینکه از شما خواسته شده بود چه کاری انجام دهید. اینکه از شما چیزی خواسته شده تا انجام دهید هیچ اثر مثبتی بر ذهنیت خواننده در رابطه با شما ندارد.

نکته پنجم: مختصر و مفید بنویسید و از بولت پوینت ها استفاده کنید

خواندن تمامی تجربیات و مهارت های شما در یک نوشته بصورت یک یا چند پاراگراف مشکل و خسته کننده است. بجای آن سعی کنید بصورت موردی و از بولت پوینت ها استفاده کنید. همچنین سعی کنید از جملات کوتاه استفاده کنید. برای روشن شدن مطلب خود مثال بزنید. به این ترتیب می توانید مهارت های کلامی و ارتباطی خود را از طریق برقراری ارتباط در روزمه و درخواست نامه خود نشان دهید.

Leave A Reply