اشتباهات رایج در انگلیسی : Unnecessary articles

اشتباهات رایج انگلیسی

اشتباهات رایج در انگلیسی

در زبان فارسی articles (a,an,the) به شکلی که در زبان انگلیسی دیده میشود، وجود ندارد. این مساله باعث شده است که موارد استفاده آنها یکی از اشتباهات رایج فراگیران زبان انگلیسی باشد. قضیه وقتی پیچیده تر میشود که گاهی اوقات اسامی بدون هیچ article ظاهر میشوند و کاربرد article در اینگونه موارد اشتباه است. در این بخش مواردی که نیازی به article ندارند را ذکر می کنیم.

 

کاربرد اشتباه the

در موارد زیر کاربرد the اشتباه است:

 • قبل از اسامی خاص مانند: John, Iran, London
 • قبل از اسامی خاصی که بصورت ملکی بکار برده شده اند مانند: John’s books
 • قبل مفاهیم انتزاعی مانند: bravery, kindness
 • قبل از اسامی مواد در معنای کلی مانند: Gold is a precious metal.
 • قبل از اسامی جمع در معنای کلی مانند: Dogs are faithful animals.
 • قبل از اسم زبانها مانند: English, Persian
 • قبل از وعده های غذایی (بجز زمانی که وعده خاصی مد نظر باشد) مانند: dinner
 • قبل از اسامی بازی ها مانند: football
 • قبل از اسامی بیماری ها مانند: Cholera
 • قبل از اسامی رنگ ها مانند: Green
 • قبل از اسامی حواس مانند: sight
 • قبل از اسامی روزها و ماه ها
 • قبل از کلمه man به معنای بشر
 • قبل از School
 • قبل از church
 • قبل از nature در معنای طبیعت
 • قبل از Society در معنای کلی
 • قبل از future
 • بعد از whoseتوجه داشته باشید که بیشتر موارد بالا با تغییر معنا، خاص بودن و غیره، ممکن است تغییر کنند.

Leave A Reply