موضوعات احتمالی بخش اسپیکینگ تافل : قسمت اول

تسک اول اسپیکینگ تافل

بخش اسپیکینگ تافل

در بخش اسپیکینگ شما 17 دقیقه وقت دارید تا 4 تسک مربوط به این مهارت را پشت سر بگذارید. در تسک اول، از شما سوالات مستقلی پرسیده می شود که باید با توجه به دانش، نظر و تجربیات شخصی تان پاسخ دهید. اما تسک های بعدی براساس یک متن یا یک فایل صوتی است. در ادامه قصد داریم 20 نمونه از موضوعات احتمالی بخش اسپیکینگ تافل در تسک اول را برای شما فهرست کنیم.

 

موضوعات احتمالی بخش اسپیکینگ تافل

your favorite pet

your dressing style

your most favorite hobby

how do you learn English?

Which sport do you like best?

Which dish do like best?

your most favorite/important subject

your future plan

your best scholastic achievement 

What kind of music do you like best?

What do you expect in your parents?

If you had a wish, what would you wish?

If you can change one thing in your university, what would you change?

your best friend

the person you like best

your unforgettable day

What is unforgettable in your school life?

your idea of a happy life

a type of book you enjoy reading

the fruit you like to eat most

روی این موضوعات برای سی ثانیه فکر کنید. سپس تا یک ذقیقه راجع به آن صحبت کنید. صدای خود را ضیط کنید و به آن گوش کنید تا ایرادات کار خود را شناسایی کنید. در قسمت بعدی به سراغ چند موضوع دیگر می رویم.

 

مطالب زیر را از دست ندهید:

نمونه سوال کامل اسپیکینگ آزمون تافل (بخش دوم)

نمونه سوال کامل اسپیکینگ آزمون تافل (بخش اول)‏

Leave A Reply