قواعد گرامری لازم برای سوالات sentence correction در آزمون تافل (1)

شروع جملات در رایتینگ تافل

قواعد گرامری در سوالات sentence correction

در آزمون تافل با یک سری سوالات مواجه می شوید که باید فرم صحیح جمله را تشخیص دهید. بهترین روش برای آماده شدن برای این بخش از آزمون این است که بدانید چه قواعد گرامری در سوالات sentence correction رایج است. در این سری از مطالب 9 گرامر پرکاربرد در این بخش را مرور می کنیم.

 

Dangling Modifiers

در این نوع از ساختها که به اشتباه به کار می روند، modifier به اشتباه چیزی را که نامرتبط است توصیف میکند. برای مثال جمله اول صحیح است اما جمله دوم خیر. چرا که a long search توسط robber اتفاق نیوفتاده است. پس این جمله اشتباه است.

  1. After the police made a long search, the robber was caught.
  2. After a long search, the robber was caught.

 

Parallelism

همانطور که می دانید یکی از قوانین کلی در گرامر این است که جملات و بندجمله های موازی باید ساختار یکسانی داشته باشند. برای مثال همه از یک زمان فعلی پیروی کنند. مانند جمله زیر:

She walked along the road, ate some ice cream, and then rode the bike.

اما گاهی اوقات زمان هر یک از این عمل ها متفاوت است. در این صورت می توانید از زمان های فعلی متفاوت استفاده کنید و جمله صحیح خواهد بود. مانند جمله زیر:

After we get up, we will go to the store.

Pronoun-Antecedent Disagreement

بین ضمایر و اسامی که قبل آنها می آیند باید مطابقت به لحاظ شخص، شمار و جنسیت وجود داشته باشد. برای مثال در جمله زیر someone با his مطابقت دارد و جمله صحیح است:

Someone left his coat.

اما در جمله زیر بین somebody که مفرد است و صفت ملکی their که جمع است مطابقت وجود ندارد.

Somebody has misplaced their bag.

در قسمت بعدی این مطالب سه سری دیگر از قواعد گرامری در سوالات sentence correction  را مرور میکنیم.

 

مطالب زیر نیز مفید خواهند بود.

نکات ریدینگ تافل : انواع سوالات ریدینگ در آزمون تافل (2)

کتاب الکترونیکی بمباران ایده ها: 50 ایده طلایی برای بخش نوشتاری تافل

نمونه سوال کامل اسپیکینگ آزمون تافل (بخش اول)

Leave A Reply