تکنیکی برای انتخاب پاسخ صحیح در سوالات summary در ریدینگ تافل

دانلود کتاب Mastering Skills for the TOEFL iBT Reading

سوالات summary در ریدینگ تافل

در بخش ریدینگ تافل، بعد از هر متن ده سوال درک مطلب وجود دارد که معمولا سوال دهم از شما می خواهد از بین شش گزینه، سه گزینه ای که متن را خلاصه می کند انتخاب کنید. انتخاب گزینه های صحیح کمی چالش برانگیز است. برای اینکه بتوانید به سوال به درستی پاسخ دهید باید متن را درک کنید و به خوبی تشخیص دهید که کدام موضوعات جزء موضوع اصلی اند و کدام ها فرعی و بی اهمیت. شاید به همین دلیل است که امتیاز این سوال از باقی سوالات بیشتر است. برای اینکه بتوانید سوالات summary در ریدینگ تافل را با اطمینان بیشتری پاسخ دهید به شما تکنیک introductory sentence را در ادامه معرفی می کنیم.

 

تکنیک introductory sentence

در سوالات summary پیش از گزینه ها به شما یک جمله introductory داده می شود. سوال از شما می خواهد که سه گزینه از میان گزینه ها که می تواند در ادامه این introductory sentence بیاید و یک خلاصه جامع از متن ارائه دهد را انتخاب کنید. از آنجاییکه روش های مختلفی برای خلاصه کردن یک متن می تواند وجود داشته باشد، شما باید این جمله introductory را مبنای کارتان قرار دهید و گزینه ها را براساس آن انتخاب کنید. برای مثال جمله زیر بعنوان introductory به شما داده می شود.

The activity of animals is usually coordinated with periodically recurring events in the environment.

این جمله مسیر خلاصه سازی را مشخص می کند. گزینه های انتخابی شما باید همگی به این جمله مرتبط باشند. پس گزینه های بی ربط و ناقض این جمله نمی توانند گزینه صحیح باشند. 

گزینه های زیر را در نظر بگیرید:

  1. Most animals survive and reproduce successfully without coordinating their activities to external environmental rhythms.
  2. The circadian period of an animal’s internal clock is genetically determined and basically unchangeable. 
  3. Environmental cues such as a change in temperature are enough to reset an animal’s clock.
  4. Animals have internal clocks that influence their activities even when environmental cues are absent.
  5. Animals are less affected by large differences between their internal rhythms and the local solar day than are humans.
  6. Because an animal’s internal clock does not operate on a 24-hour cycle, environmental stimuli are needed to keep the biological day aligned with the solar day.

بررسی و پاسخ

همانطور که می بینید، برخی گزینه ها خیلی راحت حذف می شوند. برای مثال گزینه اول، جمله introductory را به طور واضح نقض می کند. پس قطعا نمی تواند جزء گزینه های صحیح باشد.

به سراغ گزینه دوم می رویم. گزینه دوم مرتبط با جمله introductory است و همچنین ناقض آن هم نیست. این گزینه می تواند جزء جملات صحیح در خلاصه ما باشد.

گزینه سوم. این گزینه کمی چالش برانگیز است. اما اگر به جمله introductory دقت کنید می بینید که کلمه coordinated به چشم می خورد که از یک هماهنگی دو طرفه حکایت می کند. اما گزینه سوم اینطور مطرح می کند که عوامل محیطی به تنهایی می توانند تغییر ایجاد کنند. این گزینه بعلت تناقض رد می شود.

گزینه چهارم. این جمله با جمله introductory ارتباط موضوعی دارد و نقضی هم صورت نگرفته است. پس ممکن است جزء خلاصه ما محسوب شود.

گزینه پنجم. در جمله introductory صرفا به حیوانات اشاره شده و حرفی از مقایسه بین حیوانات و انسان به میان نیامده است. بنابراین میتوان تقریبا مطمئن بود که این گزینه یا در متن مطرح نشده یا جزء اطلاعات بی اهمیت بوده است. پس این گزینه نیز رد می شود.

گزینه ششم. این گزینه به لحاظ محتوا با جمله introductory مرتبط است و ناقض آن هم نیست. پس می تواند جزء خلاصه ما محسوب شود.

همانطور که دیدید شما می توانید با این تکنیک با اطمینان، سرعت و دقت بیشتری پاسخ هایتان را انتخاب کنید. توجه داشته باشید که در مثال بالا ما بدون داشتن متن و skim کردن آن به پاسخ های صحیح دست یافتیم. کار شما با متن بسیار آسانتر خواهد بود.

 

مطالب زیر نیز مفید اند:

کتاب الکترونیکی بمباران ایده ها: 50 ایده طلایی برای بخش نوشتاری تافل
نرم افزار The Official Guide to the TOEFL IBT (ویرایش 3 و 4)
رایتینگ مستقل تافل : یک نمونه سوال بهمراه پاسخ (1)

 

Leave A Reply