TA , TR , CC, LR و GRA در تصحیح رایتینگ آیلتس به چه معناست؟

داشتن ایده های جذاب چقدر مهم است؟

تصحیح رایتینگ آیلتس

همانطور که پیش از این نیز گفتیم، تصحیح رایتینگ آیلتس شما بر اساس چهار فاکتور انجام می شود (از اینجا بخوانید). اما اگر تا بحال آیلتس داده باشید در برگه تصحیح شده رایتینگتان ممکن است با اصطلاحات زیر مواجه شوید. ما برای شما توضیح می دهیم که این اصطلاحات به چه معناست و نمره رایتینگ شما چطور محاسبه شده است.

اصطلاح TA/TR

این اصطلاح مخفف معیار task response یا task achievement است. که برای گرفتن نمره بالا از این معیار باید متن شما تعداد واژه های مورد نیاز را داشته باشد، در مورد موضوع تسک باشد و به تمامی قسمت های مطرح شده در تسک پاسخ داده باشد.

اصطلاح CC

این اصطلاح نیز مخفف معیار coherence and cohesion است. هنگام نوشتن برای این معیار باید به پاراگراف بندی صحیح متن تان، استفاده از رابط ها میان بندها و جملات بطور منطقی، استفاده از ضمایر ارجاعی و غیره برای جلوگیری از تکرار، توجه کنید.

 

اصطلاح LR

این اصطلاح مخفف lexical resource است. این معیار ناظر بر استفاده صحیح و بجا از کلمات آکادمیک (برای آیلتس آکادمیک)، استفاده از paraphrasing برای جلوگیری از تکرار کلمات، و دیکته صحیح واژه ها می باشد.

 

اصطلاح GRA

همانطور که حدس زده اید، این اصطلاح مخفف grammatical range and accuracy است. در هنگام تصحیح رایتینگ آیلتس، مصحح برای نمره دادن به این معیار به ساختارهای متنوع گرامری که در متن استفاده کرده اید توجه می کند. همچنین، اینکه آیا در کنار جملات ساده از جملات پیچیده نیز استفاده کرده اید یا خیر. و اینکه چقدر از این ساختارها را صحیح به کار برده اید.

 

برای هریک از معیارها شما یک نمره از 9 دریافت میکنید که سپس مجموع آنها بر چهار تقسیم می شود نمره کل شما از بخش رایتینگ بدست می آید.

 

Leave A Reply