نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (15)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 7-3: Essay Coherence: Keep on course

در قسمت سیزدهم و چهاردهم چند روش برای داشتن coherence در رایتینگ آیلتس معرفی کردیم. در این مطلب این موضوع را ادامه خواهیم داد. برای درک بهتر این مطلب بهتر است مطالب قبلی را بخوانید.

 

coherence در رایتینگ آیلتس

inverted topic sentence

topic sentence جمله ای است که در ابتدای هر پاراگراف بدنه ظاهر می شود تا مشخص کند موضوع آن پاراگراف چیست. اگر بتوانید دلایل خود برای موافقت یا عدم موافقت با موضوع تسک را بصورت noun phrase بنویسید آنگاه برای داشتن coherence بیشتر می توانید از inverted topic sentence استفاده کنید. noun phrase ها معمولا یا بصورت gerund هستند (مانند banning cars) یا استفاده از اسم هستند (مانند a ban on car use). حالا ساختار topic sentence های پاراگراف های بدنه شما می تواند به صورت زیر باشد:

Paragraph 2: [noun phrase] is one reason [for this]

Example: The impracticality is one reason for this.

Paragraph 3: [noun phrase] is another reason [for/against + noun phrase] or [why + subject+ verb]

Examples:

Overwhelming unpopularity is another reason for city centers not banning cars.

Distinct lack of popularity is another reason why city centers should not ban cars.

 

این موضوع درقسمت های بعدی نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

Leave A Reply