5 نكته كليدي در بخش ريدينگ آيلتس برای مدیریت زمان

سؤالات اکتبر 2023 رایتینگ آیلتس

5 نكته كليدي در بخش ريدينگ آيلتس برای مدیریت زمان

 

اين مقاله در مورد ريدينگ آيلتس را به زبان آموزاني پيشنهاد مي كنيم كه مشكل مديريت زمان را در بخش ريدينگ دارند.

١. كل متن را نخوانيد. وقت شما بسيار محدود است. مستقيم به سمت سوالات برويد.

٢. بخش Paragraph questions بسيار راحت است اگر جواب دادن به آنها را به آخر موكول كنيم. بقيه قسمت ها را اول انجام دهيد.

٣. پاسخ اكثر سوالات به صورت منظم در متن آمده است، بنابراين ضرورتي ندارد كه براي جواب دادن به سوال بهدي به ابتداي متن برويم.

٤. به دنبال key word ها باشيد. كلماتي در سوال است كه مانند كلماتي هستند كه در متن بايد به دنبال آنها باشيم. مثلا اگر متن كلمه global را بكار گيرد احتمالا سوال واژه international را استفاده مي كند. اگر كلمات مشابه را پيدا كنيد به احتمال زياد جواب را پيدا كرديد.

٥. بعضي سوالات بسيار سخت و وقت گير هستند و  اين سوالات راداريم كه نمره ٨ و ٩ را مجزا كنند. اين سوالات را رها كنيد و در آخر اگر وقت داشتيد آنها را پاسخ دهيد.

 

Leave A Reply