13 اشتباه رایج در تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

در تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک شما باید یک گزارش در “توصیف” یک نمودار، گراف، جدول، نقشه و … بنویسید. چندی پیش یک سری کامل از مقالات در مورد چگونگی نوشتن مقاله در تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک منتشر کردیم (قسمت آخر را از اینجا بخوانید). در راستای تکمیل نکات مطرح شده، در اینجا 13 اشتباه رایج در این تسک را مرور میکنیم.

13 اشتباه رایج در تسک اول رایتینگ آیلتس

 • Not writing a precise introduction that reflects the question statement.

question statement بخش اول صورت سوال است که مساله را عنوان می کند. یادتان باشد از زمان فعلی حال ساده برای بیان آن استفاده کنید.

 • Not writing a good overview that highlights the key features of the info-graphic.

این خلاصه باید حدود 3 یا 4 نکته اساسی را دربر بگیرد و معمولا حدود 2 یا 3 جمله است. هیچ عدد و ارقامی در این خلاصه نباید نوشته شود.

 • Providing data in the overview.
 • Not including the most important points in the two body paragraphs (with data).
 • Including minor details of the info-graphic.
 • Using contractions of “not” as in “didn’t” or personal pronouns like (I and we).
 • Not paraphrasing the question statement of the data provided (or providing misleading paraphrasing.)
 • Not being intelligible, or understood by the reader.( be clear!)
 • Not responding accurately to the task.
 • Repeating information and words while writing the report.
 • Not writing in paragraphs.
 • Not using the correct tense or simply making simple tense, spelling, or punctuation mistakes.
 • Writing a conclusion; this task is not an essay.

در مورد تمامی موارد بالا در سری نکات رایتینگ آیلتس تسک اول آیلتس آکادمیک ، صحبت کرده ایم. برای اطلاعات بیشتر به آن مقالات مراجعه کنید.

 

مطالب زیر می تواند کمک کننده باشد:

نکاتی در مورد IELTS Writing Task One (قسمت ۱)

نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (۷)

 

Leave A Reply