گرامر در آیلتس: 7 قاعده گرامری که برای آزمون آیلتس باید بدانید (1)

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

گرامر در آیلتس

در آزمون آیلتس گرامر شما بطور مستقیم و جداگانه مورد آزمون قرار نمیگیرد. بنابراین گاهی داوطلبان به اشتباه فکر میکنند که گرامر آنها تاثیری در نمره شان نخواهد داشت. این اشتباه است. گرامر در آیلتس بسیار مهم است. گرامر در تمامی بخش های آیلتس برای گرفتن نمره قابل قبول نیاز است. در بخش لیسنینگ و ریدینگ ضعف گرامری باعث می شود شما مطلب را درک نکنید. در بخش اسپیکینگ و رایتینگ نیز ضعف گرامری باعث می شود اشتباهات گرامری زیادی داشته باشید و از معیار grammatical range and accuracy نمره ی پایینی بگیرید. اما در این بخش می خواهیم 7 تا از نکات و قواعد گرامری که بیشترین کاربرد را در آیلتس دارند نام ببریم. پس پیش از شرکت در آزمون حداقل از یادگیری این چند مورد اطمینان حاصل کنید.

 

1. simple aspect

وجه ساده در زمان حال یکی از پرکاربردترین قواعد گرامری در زبان انگلیسی است. شما از آن برای بیان حقایق و اعمالی که بطور کلی و روتین اتفاق می افتد استفاده میکنید. این وجه نه تنها در زمان حال، بلکه در زمان آینده ساده و گذشته ساده نیز همین کاربردها را دارد. پس چیزی که بین آنها تفاوت ایجاد میکند این است که تمرکز شما روی گذشته است، حال یا آینده.

در آزمون آیلتس شما وجه ساده به ویژه حال ساده را نیاز خواهید داشت. در بخش اول اسپیکینگ آیلتس معمولا نیاز دارید که پاسخ سوالات را با استفاده از حال ساده بدهید. در تسک اول رایتینگ آیلتس نیز به گذشته ساده نیاز خواهید داشت. هنگامی که یک گراف را توصیف می کنید چون فرآیندی است که در زمان گذشته اتفاق افتاده است بهتر است از گذشته ساده برای توصیف آن استفاده کنید.

 

2. simple past and present perfect

همانطور که در بالا اشاره کردیم از حال ساده برای بیان اعمالی استفاده میکنیم که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است. برای مثال I ate the cake. اما اگر می خواهیم راجع عملی صحبت کنیم که در گذشته اتفاق افتاده و به نوعی حال را تحت تاثیر قرار می دهد و یا هنوز ادامه دارد از present perfect استفاده می کنیم. برای مثال I haven’t eaten the cake yet.

باید توجه داشته باشید که بهمراه present perfect نمی توانید از قید زمان دقیق استفاده کنید. برای مثال جمله زیر اشتباه است:

I have eaten the cake yesterday.

هنگام صحبت از جزئیاتی از این دست باید از گذشته ساده استفاده کرد.

اما این گرامر در آیلتس کاربرد زیادی دارد. در بخش اسپیکینگ آیلتس، بویژه تسک دوم، شما نیاز است در مورد اتفاقاتی که در گذشته رخ داده صحبت کنید. فقط باید توجه داشته باشید که آیا این اتفاق هنوز ادامه دارد یا تاثیری بر زمان حالتان گذاشته یا خیر. اگر جواب بله است باید از present perfect استفاده کنید. یکی از مهمترین کاربردهای present perfect صحبت از تجربیاتی است که ما داریم. برای مثال I have been to England. شاید فکر کنید که خب این یک عمل در گذشته بوده و تمام شده است. اما برای بیان تجربه هایمان، چون هنوز تجربه آن عمل را با خود داریم، از این زمان فعلی استفاده میکنیم. فقط توجه داشته باشید که برای بیان جزئیات آن تجربه باید از گذشته ساده استفاده کرد. این زمان ها همچنین هنگام رایتینگ نیز ممکن است به کارتان بیایند.

 

3. passive voice

حالت مجهول زمان های فعلی نیز در آیلتس بسیار پر کاربرد است. بطور کلی از حالت مجهول زمانی استفاده میکنیم که کننده کار نامشخص است و یا ذکر آن اهمیتی ندارد. بیشتر تاکید بر روی عمل انجام گرفته است نه کننده آن. همچنین این ساختار رسمی محسوب می شود. شما وقتی می خواهید متنی بنویسید که تاثیر نظر خودتان در آن متن کمرنگ باید باشد (یا به عبارتی objective است) باید از حالت مجهول استفاده کنید.

در آزمون آیلتس نیز این گرامر در هر دو تسک رایتینگ بسیار به کارتان خواهد آمد. مخصوصا هنگام نوشتن گزارش که باید از زبان رسمی استفاده کنید.

 

در قسمت بعدی راجع به دیگر قواعد که برای گرامر در آیلتس مهم اند صحبت میکنیم.

 

مطالب زیر نیز ممکن است مفید باشد:

TA , TR , CC, LR و GRA در تصحیح رایتینگ آیلتس به چه معناست؟

اشتباهات رایج انگلیسی: تفاوت بین Speak، Say، و Tell

 

 

Leave A Reply