گرامر برای آیلتس : کلماتی که جمع بسته نمی شوند!

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

گرامر برای آیلتس

یکی از اشتباهات رایج در هنگام صحبت کردن یا نوشتن ، اشتباه در جمع بستن کلماتی که جمع بسته نمی شوند، است. دلایل متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد که مهمترین آن uncountable بودن واژه است. این مساله کمی گیج کننده می تواند باشد چراکه در اکثر موارد کلماتی که در زبان مادری قابل جمع بستن هستند ممکن است در زبان انگلیسی غیرقابل شمارش باشند یا بلعکس. در این قسمت از گرامر برای آیلتس کلمات پر کاربردی را فهرست می کنیم که باید از جمع بستن آنها اجتناب کنید.

 

کلماتی که جمع بسته نمی شوند

اسامی غیرقابل شمارش

advice

information

furniture

luggage

baggage

damage

work (the plural means a factory or writings of an author)

character (when it means personality)

bread

fish

grass

fruit (the plural means different kinds of fruit)

hundred, thousand, million,…

knowledge

progress

machinery

news

برای جمع بستن این کلمات می توانید از واحد شمارش استفاده کنید. برای مثال two pieces of information

اسامی جمع

این اسامی به خودی خود جمع اند و فعل جمع می پذیرند.

scissors, glasses, etc.

people

clothes

riches

wages

billiards

مطالب زیر نیز مفید خواهند بود:

تفاوت بین have to و must
دانلود ویرایش پنجم (2019) English Grammar in Use

Leave A Reply