گرامر آیلتس و تافل : وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی

ساختار وجه التزامی یا subjunctive در انگلیسی بسیار پرکاربرد است، بویژه در رایتینگ. این ساختار به موقعیتی اشاره می کند که به طور قطعی اتفاق نمی افتد. یعنی مساله مورد نظر یا خواسته ماست، یا انتظار ما و یا تصور ماست. برای این ساختار زمان فعل مورد نظر متفاوت خواهد بود. معمولا ساختار التزامی در زبان انگلیسی در برخی از that clause ها ظاهر می شود. این that clause ها شامل موارد زیر می شود:

 

وجود یک subjunctive verb در clause

افعالی که حالات سه گانه ای که در بالا مطرح شد را بیان می کنند (خواسته، انتظار و تصور) معمولا نیازمند حالت التزامی اند. مانند افعال زیر:

advise, ask, command, demand, desire, insist, order, prefer, propose, recommend, request, suggest

Example: He suggests that you be present at the meeting.

در حالت التزامی فعلی که بعد از فعل subjunctive ظاهر می شود (فعل be در مثال بالا) باید به صورت bare verb باشد. یعنی شکل ریشه فعل.

وجود یک subjunctive noun در clause

 اسامی ای با معانی ذکر شده مانند:

command, demand, order, proposal, recommendation, request, suggestion

Example: They made a suggestion that we be present at the meeting.

در حالت التزامی فعلی که بعد از اسم subjunctive ظاهر می شود (فعل be در مثال بالا) باید به صورت bare verb باشد. یعنی شکل ریشه فعل.

وجود یک subjunctive adjective در clause

صفاتی مانند:

A) advisable, best, crucial, desirable, essential, imperative, important, necessary, unthinkable, urgent, vital

Example: It is advisable that we be present at the meeting.

B) adamant, anxious, determined, eager, keen

Example: They are anxious that we be present at the meeting.

در حالت التزامی فعلی که بعد از صفات subjunctive ظاهر می شود (فعل be در مثال بالا) باید به صورت bare verb باشد. یعنی شکل ریشه فعل.

 

چند نکته مهم

قاعده هایی که در بالا ذکر شد کلی اند. اما برای کاربرد آنها بهتر است نکات زیر را نیز در نظر داشته باشید:

  • زمان فعلی main clause باید در حالت عادی باشد. یعنی فعل اصلی می تواند با هر زمانی ظاهر شود. همانطور که در مثال بالا نیز مشخص است، فعل suggests دارای s سوم شخص است. 
  • اگر لازم بود that clause التزامی تان را منفی کنید می توانید خیلی ساده قبل از bare verb کلمه not را اضافه می کنیم. مانند: 

He suggests that you not be present at the meeting.

مطالب زیر نیز مفید اند:

قواعد گرامری لازم برای سوالات sentence correction در آزمون تافل (1)
گرامر در آیلتس: 7 قاعده گرامری که برای آزمون آیلتس باید بدانید (1)
دانلود ویرایش پنجم (2019) English Grammar in Use

 

Leave A Reply