واژگان پیشرفته آیلتس و تافل : موضوع globalization

لغات اسپیکینگ آیلتس

یادگیری موضوعی واژگان

یکی از روش های توسعه ی دایره ی واژگانی، یادگیری موضوعی است. این روش به ویژه برای آماده سازی آزمون های بین المللی بسیار کمک کننده است چراکه می توانید با بررسی موضوعات رایج و ترند، شانس خود را برای گرفتن نمره خوب از این معیار بالا ببرید. یکی از موضوعاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته می شود، موضوع globalization است. در ادامه واژگان پیشرفته آیلتس و تافل را در این باره مرور می کنیم.

 

واژگان پیشرفته آیلتس و تافل برای globalization

مفهوم globalization به ارتباط مستقیم، سریع و نزدیک سازمان ها و مردمان از کشورهای مختلف به هم اشاره می کند. برای صحبت از این موضوع می توانید از واژگان زیر و مشتقات آنها استفاده کنید:

cooperative (adj)

govern (v)/ governed (adj)

locality (n)/ localize (v)

nationalize (v)

multi/mono-cultural (adj)

corportize  (v)

finance (n,v)

imported (adj)

exported (adj)

assist (v)

protected (adj)

tariff (n)

legality (n)

manufacture (v)

politicize (v)

diversify (v)

privatize (v)

barrier (n)

competitive (adj)

capital (n) (related to money not a city)

مطالب زیر نیز به یادگیری واژگان کمک می کنند:

واژگان مهم اسپیکینگ آیلتس: این 5 کلمه را امروز یاد بگیرید.

5 “اصطلاح رنگی” در زبان انگلیسی که بهتر است بدانید!

Leave A Reply