نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (13)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 7: Essay Coherence: Keep on course

در دو قسمت قبلی (قسمت یازده و قسمت دوازده) از لزوم نوشتن به زبان رسمی گفتیم. اما این برای یک مقاله کافی نیست. مقاله شما باید همبستگی و پیوستگی داشته باشد. طوری که همه جملات و بندها با هم جفت و جور شوند. مقاله شما باید یک سیر منطقی داشته باشد و خواندن و درک آن برای خواننده ساده باشد. برای این منظور شما باید از واژه ها، گروه کلمات و متدهای نگارشی ای استفاده کنید که به cohesive device معروف اند. در این قسمت راجع به cohesion در رایتینگ آیلتس صحبت می کنیم.

Cohesion در رایتینگ آیلتس

توصیف بنداسکورهای آیلتس بطور واضح اهمیت cohesion را مشخص می کند. در این توصیف می خوانید:

Coherence and cohesion

Make the sentences and parts fit together

Band 5: Makes inadequate, inaccurate or overuse of cohesive devices

Band 6: Uses cohesive devices effectively, but cohesion within and/or between sentences may be faulty or mechanical

Band 7: Uses a range of cohesive devices appropriately although there may be some under/over-use

 

حالا که اهمیت این نکته را دریافتیم به سراغ راه هایی می رویم که می توانید مقاله ای با cohesion و coherence لازم بنویسید.

 

signposts یا تابلوهای راهنما

در جاده ها تابلوهای راهنما را می بینید که در کنار جاده قرار گرفته اند و شما را راهنمایی می کنند تا مسیرتان را مشخص کنید. در رایتینگ نیز می توانید از signpostها استفاده کنید تا یک سری از مسائل برای خواننده مشخص شود. اگر خاطرتان باشد در قسمت های هشت ، نه و ده راجع به ساختار انواع مقالات صحبت کردیم و گفتیم که پاراگراف های بدنه باید دلیلی بیاورند تا نظری که در پاراگراف مقدمه نوشته اید را ساپورت کنند. پس یکی از جاهایی که signpostها به دردمان می خورند این است که مطمئن شویم پاراگراف های بدنه دلیل مان را بطور واضح برای خواننده مشخص می کنند. یکی از ساده ترین و پرکاربردترین Signpostها در این موقعیت ها استفاده از firstly  و secondly است.

یکی از مشکلاتی که firstly and secondly ایجاد می کنند این است که ممکن است برای خواننده مشخص نباشد آنها درباره چه چیزی صحبت می کنند. خوب است که مشخص کنید این کلمات به چه چیزی اشاره دارند. برای این کار چند روش زیر را می توانید به کار بگیرید:

ابتدا دلایل را ذکر کنید

بعد از اینکه نظر خود را بطور واضح در پاراگراف مقدمه نوشتید در آخر جمله می توانید از phrase های زیر استفاده کنید تا مشخص کنید آنچه در ادامه می آید دلایل شما هستند و firstly and secondly به دلایل شما اشاره می کنند. برای مثال از شما خواسته شده راجع به ممنوعیت عبور و مرور اتومبیل های شخصی در مرکز شهر بنویسید. شما نظر خود را بطور واضح در آخرین جمله مقدمه به شرح زیر می نویسید:

I believe that cars should not be banned from city centers, for these reasons/ for many reasons/ for several reasons/ and here are some reasons/ and these are my reasons/ for the following reasons/ and my reasons are as follows/ here are my reasons

پس از این بندجمله ها یا phraseها می توانید با خیال راحت از firstly and secondly استفاده کنید.

 

دلایل را بعدا ذکر کنید

می توانید پس از اینکه نظر خود را در مقدمه بطور واضح ذکر کردید، بجای اینکه تنها از firstly and secondly استفاده کنید از signpostهای زیر استفاده کنید که صورتهای بهبود یافته آنها هستند:

I believe that cars should not be banned from city centers.

The first reason for this is

One reason is

The second/ Another/ A further reason why city centers should not ban cars is

 

در قسمت بعدی نکات را در مورد cohesion در رایتینگ آیلتس ادامه خواهیم داد.

 

 

Leave A Reply