نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (21)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 9-4: The Body: Lexical Chain

در هر تسک یک سری واژگان کلیدی وجود دارد که به طور مستقیم به موضوع بحث مرتبط اند. گاهی این واژه ها را مکررا استفاده می کنیم. برای دوری از تکرار باید از تکنیک lexical chain در مقالات آیلتس استفاده کنید.

تکنیک lexical chain در مقالات آیلتس

به دو پاراگراف زیر نگاهی بیاندازید. تنها تفاوت آنها در استفاده یا عدم استفاده از تکنیک lexical chain است.

A.

I believe in guns. clearly, society needs guns. Guns perform an essential role. Furthermore, guns are being developed so that guns are now safer to use; in fact, I hope guns remain for a long time.

B.

I believe in guns. clearly, society needs weapons, which perform an essential role. Furthermore, they are being developed so that these devices are now safer to use; in fact, I hope such forms of protection remain for a long time.

همانطور که می بینید این تکنیک نقش بسیار موثری در مهارت رایتینگ ما ایفا می کند. بسیاری از ما بطور ناآگاهانه از این تکنیک استفاده میکنیم. اما در زیر می توانید روش های مختلف استفاده از این تکنیک را ببینید.

1. استفاده از کلمات مترادف

برای مثال در پاراگراف B واژه ی weapon مترادف کلمه gun است.

2. استفاده از relative clause

برای مرتبط کردن دو جمله که به یک موضوع اشاره دارند می توانید از این ساختار گرامری استفاده کنید. با این روش نه تنها جملات ساده را به پیچیده تبدیل می کنید بلکه از تکرار واژه ها نیز جلوگیری می شود. مانند which در پاراگراف دوم در بالا.

3. استفاده از ضمایر

مانند they در مثال بالا

4. استفاده از کلمات اشاره

this, these [n] می تواند جایگزین مفهومی شود که پیش از آن ذکر شده. برای مثال these devices در مثال بالا.

5. استفاده از اشارات تاکیدی

such (a/an) [Ns] یک ساختار اشاره تاکیدی است. برای مثال such forms of protection. این ساختار را می توانید برای تاکید مثبت یا تاکید منفی به کار ببرید. برای مثال اگر می خواهید راجع به space missions به طور مثبت یاد کنید می توانید از such voyages of discovery استفاده کنید. یا ممکن است بخواهید به جنبه منفی آن اشاره کنید پس می توانید از such wasteful expenditures of public money استفاده کنید.

در قسمت بعد راجع به ساختارهار گرامری صحبت می کنیم.

مطالب زیر نیز مفیدند:

سوالات متداول در مورد مبحث واژگان در آزمون آیلتس
چطور اگزمینر متوجه پاسخ های حفظی در اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس می شود؟

 

 

Leave A Reply