نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت هجدهم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 13: Include significant features and figures

در چند قسمت قبلی به ذکر نکات گرامری در رایتینگ آیلتس پرداختیم که به شما کمک می کنند از گرامر صحیح و متنوع تری استفاده کنید. در این قسمت قصد داریم راجع به اینکه کدام اعداد و ارقام و اطلاعات مهم هستند و باید در متن رایتنیگ آیلتس نوشته شوند و کدام اطلاعات اهمیت چندانی ندارند بحث کنیم. این نکته شاید بنظر آسان بیاید اما از نکات کلیدی برای تصحیح رایتینگ آیلتس است.

برای روشن شدن اهمیت این مطلب، ابتدا نگاهی بندازیم به band descriptors رایتنیگ آیلتس.

 • Task achievement: Describes Key Features: Data

Band 4: May confuse key features/bullet points with details; part may be unclear, irrelevant, repetitive, or inaccurate.

Band 5: (A) recounts detail mechanically with no clear overview; there may be no data to support the description.

Band 6: (A) presents an overview with information appropriately selected.

 • Task achievement: Describes Key Features: Identification

Band 5: Presents but inadequately covers, key features/bullet points; there may be a tendency to focus on details.

Band 6: Presents and adequately highlights key features/bullet points but details may be irrelevant, inappropriate or inaccurate.

Band 7: Clearly presents and highlights key features/bullet points but could be more fully extended.

 

نکات رایتینگ آیلتس : کدام اطلاعات مهم و با ارزشند؟

با توجه به descriptors بالا، باید توجه داشته باشید در رایتینگ آیلتس ، هنگام نوشتن از ویژگی های مهم اعداد و ارقام مهم نیز باید ذکر شوند. چه اعداد و ارقامی مهم اند؟

 • اگر میزان چیزی در گراف ثابت می ماند، باید مشخص کنید که در چه سطحی (عدد، نام سطح…) ثابت مانده است.
 • اگر برای مثال سودی به 85 درصد رسیده باید مشخص کنید از چه درصدی به 85 رسیده است.
 • اگر مقدار چیزی به پایین ترین سطح رسیده باید عدد و رقم مربوط به پایین ترین سطح را مشخص کنید.

بنابراین در هنگام صحبت از این دست ویژگی های مهم، اعداد و ارقام برای support کردن مطلبتون لازم اند.

از طرف دیگر باید مراقب باشید که ذکر کردن تمامی اعداد و ارقام موجود باعث میشود که پاراگراف های جزئیات شما حوصله سربر شوند و جزئیات بی ارزشی را شامل شوند.

در descriptors دیدیم که دو مفهوم زیر برای مصحح کلید است:

 • Main trends (or differences or stages)

تغییرات اصلی و مهم را می توانید در پاراگراف اطلاعات کلی (نکات هفتم و هشتم) جای دهید

 • Key features

ویژگی های اصلی را نیز می توانید در پاراگراف های جزئیات (نکات نهم و دهم) بگنجانید. اما چه ویژگی هایی مهم و اصلی به شمار می آیند؟

وقتی به یک گراف نگاه میکنید، بجای فهرست کردن تمامی اتفاقات گراف، باید به  دنبال موارد جالب و کلیدی باشید. برای پیدا کردن این گونه موارد به نکات زیر توجه کنید:

 • highs and lows
 • similar features
 • interesting points
 • points of comparisons
 • starts and finishes (in case of changes)

بر این اساس شما باید:

 1. به دنبال این ویژگی های کلیدی بگردید و در مورد آنها بنویسید
 2. بگویید چرا این موارد کلیدی و مهم هستند
 3. و با اعداد و ارقام مربوطه آنها را support کنید

 

در قسمت بعدی نکات رایتینگ آیلتس در مورد توصیف pie chart صحبت خواهیم کرد.

 

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply