نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت بیست و سوم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 18: Giving Final Thoughts

در این سری از نوشته های نکات رایتینگ آیلتس چگونگی انواع شکل هایی که ممکن است در رایتینگ آیلتس مواجه شویم را مطرح کردیم. در این نکات پایانی سعی داریم مواردی کلی را برای بهبود متن شما پیشنهاد دهیم.

همانطور که میدانید، تسک اول کمی خشک و حوصله سر بر است. بخاطر نوع تسک، برای شما بعنوان نویسنده جای کمی باقی می ماند تا بتوانید رنج واژگانی و گرامری خود را به معرض نمایش بذارید. اگر خاطرتان باشد در Tip 5 گفتیم که نباید نظر شخصی خود را در خلاصه گراف یا غیره بیاورید. اما با توجه به بند اسکورهای رایتینگ آیلتس در رابطه با رنج واژگانی، چطور این توانایی را در این تسک نشان دهیم و همچنین از موضوع هم جدا نشویم و نکات نامرتبط ننویسیم؟

در این بخش از رایتینگ شما تنها چند فرصت برای این کار دارید. تا کنون سه تا از آنها در نکات Tip 5، Tip 7و Tip 11 مطرح شد. جز اینها، در برخی از کتاب های رایتینگ آیلتس یک شانس دیگر برای شما در نظر گرفته می شود. اگر زمان کافی دارید می توانید نظرات پایانی یا final thoughts را در پایان مقاله خود اضافه کنید. در این کتاب ها از این بخش بعنوان conclusion یاد می شود. از آنجایی که در این تسک ما فقط در حال خلاصه کردن شکل هستیم conclusion معنایی ندارد. به همین دلیل هم در نکات قبلی گفتیم که نباید از in conclusion و واژگانی از این دست استفاده کنیم. حالا چطور final thoughts را بنویسیم؟

 

نوشتن final thoughts در رایتینگ آیلتس ، تسک اول

همانطور که گفتیم این نظرات پایانی جنبه نتیجه گیری ندارد و تنها بطور عمیق تر تسک را توصیف می کند و یا فراتر از آن می رود. باید بخاطر داشته باشید که این نظرات پایانی نباید براساس نظر شخصی شما باشد. تنها اگر شکل یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد می توانید با نوشتن final thoughts متن خود را بهبود ببخشید. اما نباید این نظراتتان را طوری بیان کنید انگار که حقیقتی است که بطور مستقیم از شکل دریافت کردید. این ها یک برداشت منطقی و غیرمستقیم از شکل اند.

 1. یک پیامد منطقی در آینده را نشان می دهد،
 2. یک رابطه علت و معلولی را نمایش می دهد،
 3. به یک موضوع در دنیای خارج اشاره می کند که برای همه مشخص و شناخته شده است،
 4. باعث ایجاد عکس العملی طبیعی مانند surprise می شود،
 5. و یا به شما اجازه می دهد گروهی از قسمت های مختلف را در یک جمله کلی نشان دهید.

گاهی اوقات در نوشتن نظرات پایانی، مانند مورد شماره 5، ممکن است overview را دوباره تکرار کنیم. از این کار پرهیز کنید. برای اینکه این نظرات پایانی بعنوان حقیقت برداشت نشوند بهتر است از phrase های زیر استفاده کنید:

 • It seems probable that…
 • It could be speculated that…
 • It is possible/reasonable to deduce that …
 • There is a likely correlation between…
 • There… is a likely/appears to be no … correlation between…
 • One wonders why…//one can sense that …
 • The diagram does not seem to explain…

به خاطر داشته باشید…

نوشتن final thoughts انتخابی است و اگر زمان این کار را ندارید و یا مهارتش را ندارید بهتر است آن را ننویسید. این نظرات پایانی جزئی از task achievement نیستند و تنها زمانی می توانید آنها را بنویسید که تسک را بطور کامل انجام داده اید و شکل را خلاصه کرده اید. پس این نظرات پایانی جزئی از توصیف شما نیست و تنها به آن اضافه می شود. بنابراین اگر زمان کافی، مهارت کافی، و توانایی تشخیص اینکه آیا می توان برای این تسک final thoughts نوشت یا خیر را ندارید، ننویسید. برای نوشتن نظرات پایانی باید وقت کافی برای فکر کردن درموردش را داشته باشید. این بخش چیزی نیست که بتوانید آن را حفظ کنید. اگر این بخش را به اشتباه بنویسید تاثیر منفی بر بند اسکورتان خواهد داشت.

از آنجایی که این نظرات پایانی جزئی از task achievement نیستند باید کوتاه باشند. نوشتن آنها تنها به بند اسکور شما در واژگان و گرامر کمک می کند. و همچنین از کاربرد کلمه because (of) پرهیز کنید!

 

در بخش بعدی نکات رایتینگ آیلتس قصد داریم چند تا از کلمات و phrase هایی که به اشتباه به کار می روند را مورد بحث قرار دهیم.

 

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

 

Leave A Reply