نمونه سؤالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک، نوامبر 2023

سؤالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک

از چه نوع سبک نگارشی در تسک های رایتینگ آیلتس آکادمیک باید استفاده کرد؟

تسک اول رایتینگ در آیلتس آکادمیک یک گزارش است بر مبنای یک نقشه، نمودار، جدول، و…. همچنین، تسک دوم یک مقاله است که باید در ساختار متناسب با سؤال تسک قالب ریزی شود. برای پاسخ به این تسک ها باید از سبک انگلیسی رسمی و آکادمیک استفاده کنید. خواندن نمونه سؤالات اخیر و نمونه پاسخ های آنها به شما کمک می کند سریع تر و بهتر ایده پردازی کنید و بنویسید. در این مطلب نیز، برخی از سؤالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک در ماه نوامبر 2023 را در اختیارتان قرار می دهیم.

نمونه سؤالات تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک در ماه نوامبر 2023

Task 1

-Summarize the information by selecting and reporting the main features, and making comparisons where relevant.

تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک
تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

-Summarize the information by selecting and reporting the main features, and making comparisons where relevant.

نمونه سؤال تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک
نمونه سؤال تسک اول رایتینگ آیلتس آکادمیک

Task 2

-In recent years, there has been a rise in the use of performance-enhancing drugs in sports.

What are the consequences of doping for athletes?

What measures should be taken to combat this issue?

.

-Environmental damage is a problem in most countries.

What is the cause of this damage?

What should be done about this problem?

.

-The rise of social media platforms has made it easier for people to vent their frustrations and complaints publicly.

What is the consequence of this trend?

Is there any benefit to expressing complaints on social media?

مطالب زیر نیز مفیدند:

دانلود رایگان کتاب لغات آکادمیک Academic Vocabulary in Use
دانلود Mindset for IELTS، آمادگی آزمون آیلتس را از این کتاب شروع کنید.

Leave A Reply