رایتینگ آیلتس : درمورد نمرده دهی در رایتینگ آیلتس بیشتر بدانید

تحلیل رایتینگ تصحیح شده آیلتس

معیارهای نمره دهی در رایتینگ آیلتس کدام اند؟

چندی پیش راجع به اینکه چطور در مصاحبه آیلتس به شما نمره داده می شود صحبت کردیم. دیدیم که مصاحبه شما در آزمون آیلتس براساس چهار ویژگی یا معیار بررسی می شود. حالا به سراغ معیارهای نمره دهی در رایتینگ آیلتس می رویم. با شناخت معیارهای امتیازدهی در آیلتس، شما می توانید مانند یک ممتحن به مهارت های خود نگاه کنید، نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید و در نتیجه عملکرد بهتری در آزمون داشته باشید.

چه داوطلب آیلتس جنرال هستید چه آیلتس آکادمیک، نوشته شما براساس چهار معیار زیر ارزشیابی می شود:

 

Task Achievement / Task Response

اولین نکته ای که در نوشته شما بررسی می شود task achievement برای تسک اول و task response برای تسک دوم است. همانطور که از عنوان آن مشخص است، این معیار به این معنی است که تا چه حد و چقدر خوب توانسته اید چیزی که از شما خواسته شده است را انجام دهید. بنابراین، برای این معیار باید به سوالاتی از این دست پاسخ دهید: آیا در تسک اول چیزی که از شما خواسته شده را انجام دادید؟ آیا در تسک دوم توانستید بطور کامل و واضح به سوال تسک پاسخ دهید و نظرات خود را با آوردن شواهد و مثال ساپورت کنید؟

 

Coherence and cohesion

معیار دومی که نوشته شما براساس آن قضاوت می شود، coherence and cohesion است. گرفتن امتیاز خوب از این معیار به این بستگی دارد که چقدر نوشته شما خوب سازمان دهی و ساختار بندی شده است. به بیان دیگر، آیا نظرات شما بطور منطقی در پاراگراف ها جای گرفته اند و یک سیر منطقی و واضح را می توان در متن شما دنبال کرد؟ تا چه حد نظراتتان را توانسته اید بخوبی بهم مرتبط کنید؟

 

Lexical resource

این معیار نمره دهی در رایتینگ آیلتس ، مشابه مصاحبه آیلتس است. اینکه چقدر می توانید از واژگان متنوع در متن خود استفاده کنید. رنج واژگانی تان برای نوشتن درمورد موضوعات مختلف و سازمان دهی نوشته چقدر مناسب است؟

 

Grammatical range and accuracy

این معیار را نیز در مصاحبه آیلتس مطرح کردیم. تا چه میزان می توانید از ساختارهای گرامری متنوع در نوشتار خود استفاده کنید؟ آیا بر زمان های مختلف فعلی یا tenses تسلط کافی دارید؟ چقدر می توانید این ساختارها را بجا و صحیح استفاده کنید؟ بخاطر داشته باشید که گرفتن امتیاز خوب از این معیار تنها به کاربرد صحیح ساختار گرامری بستگی ندارد. اگر شما از جملات بسیار ساده استفاده کنید اما هیچ مشکل گرامری نداشته باشید، امتیاز خوبی از این معیار نخواهید گرفت. پس هم تنوع ساختاری (ساده و پیچیده) و هم دقت در کاربرد صحیح آنها مهم است.

 

محصول زیر ممکن است کمک کننده باشد:

 

کتاب الکترونیکی بمباران ایده ها: چگونه برای تمامی موضوعات بخش مقالات آیلتس ایده داشته باشیم

 

Leave A Reply