موضوعات رایج آیلتس : 5 موضوع بهمراه سوال از بخش اول اسپیکینگ (١)

سؤالات رایج بخش اول مصاحبه آیلتس

موضوعات رایج بخش اول اسپیکینگ آیلتس

همانطور که میدانید مصاحبه آیلتس شامل سه تسک می شود. در بخش اول سوالاتی راجع به موضوعات روزمره پرسیده می شود. شما باید به آنها پاسخی کامل در حد دو سه جمله بدهید. (برای اطلاعات و راهکارهای بیشتر به اینجا بروید). اما دانستن موضوعات رایج و سوالات احتمالی جلوی غافلگیرشدن شما را هنگام مصاحبه می گیرد. از این رو برای شما فهرستی از موضوعات رایج بخش اول اسپیکینگ آیلتس تهیه کردیم. ابتدا پنج تا از رایجترین موضوعات را فهرست می کنیم و سپس فهرستی از سوالات رایج برای هر موضوع را خواهیم دید.

 

پنج موضوع رایج

Work

Study

Hometown

Home

Fashion

سوالات رایج

work

 1. Do you work or study?
 2. What is your job?
 3. Why did you choose that job?
 4. Are there lots of English teachers in Ho Chi Minh City?
 5. Do you enjoy your job?
 6. Do you get on well with your co-workers?
 7. What was your first day at work like?
 8. What responsibilities do you have at work?
 9. Would you like to change your job in the future?
 10. What is your typical day like at work?
 11. What would you change about your job?

Study

 1. Do you work or study?
 2. What do you study?
 3. Is it a popular subject at your university?
 4. Do you enjoy studying it?
 5. Do you get along with your classmates?
 6. If you could change to another subject, what would it be?
 7. Do you plan to use the subject you are studying in the future?
 8. What is the most difficult part of your subject?
 9. What would like to study in the future?
 10. Why did you choose your university?

Hometown

 1. Where is your hometown?
 2. What do you like about it?
 3. What do you not like about it?
 4. How often do you visit your hometown?
 5. What’s the oldest part of your hometown?
 6. Do many people visit your town?
 7. Is there any way your hometown could be made better?
 8. How has your hometown changed over the years?
 9. Are there good transportation links to your town?
 10. Would you recommend the town to people with children?

Home

 1. Where do you live?
 2. Do you live in a house or a flat?
 3. Who do you live with?
 4. Is it a big place?
 5. What is your favourite room?
 6. How is your apartment decorated?
 7. Is there anything you would like to change about your flat?
 8. Do you plan to live there for a long time?
 9. Do you have a garden?
 10. Are there many amenities?

Fashion

 1. Do you care about fashion?
 2. What kind of things do you normally wear?
 3. Are there any traditional clothes in your country?
 4. Where do you usually purchase your clothes?
 5. Have you ever bought clothes online?
 6. Do people from your country think fashion is important?
 7. What is your favourite item of clothing?

در قسمت های بعدی چند مورد دیگر از موضوعات رایج بخش اول اسپیکینگ آیلتس را مرور میکنیم.

مطالب زیر ممکن است مفید باشند:

اسپیکینگ آیلتس : Part zero! چطور در ابتدا تأثیر مثبتی روی آزمونگر بگذاریم؟
اسپیکینگ آیلتس : چند نکته برای بهبود عملکرد در بخش دوم مصاحبه آیلتس
اسپیکینگ آیلتس : چند نکته برای بهبود عملکرد در بخش سوم مصاحبه آیلتس
اسپیکینگ آیلتس : چطور در مصاحبه به شما نمره داده می شود؟
۷۸ موضوع برای بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply