موضوعات رایج آیلتس : 5 موضوع بهمراه سؤالات رایج بخش اول مصاحبه (2)

سؤالات رایج بخش اول مصاحبه آیلتس

سؤالات رایج بخش اول مصاحبه آیلتس

در بخش اول اسپیکینگ از شما سؤالاتی در مورد زندگی روزمره پرسیده می شود که باید کوتاه اما کامل پاسخ دهید. در حد دو سه جمله کافیست. اما بهتر است با موضوعات و سؤالات رایج بخش اول مصاحبه آیلتس از پیش آشنا باشید تا بتوانید پاسخ های خودتان را در ذهن آماده داشته باشید. در قسمت قبلی این مطلب 5 تا از موضوعات رایج و سؤالات مربوط به آنها را برای شما فهرست کردیم. در این قسمت سراغ 5 موضوع دیگر می رویم.

 

موضوعات رایج

The internet

Weather

TV

Sport

Food

سؤالات رایج

The Internet

 1. How important is the internet to you?
 2. How often do you use the internet?
 3. Do you use it more for work or in your free time?
 4. What are your favourite websites?
 5. Do you use apps?
 6. Do you think you use the internet too much?
 7. How will the internet develop in the future?
 8. Are there any negative things about the internet?

 

Weather

 1. How is the weather today?
 2. What’s your favourite kind of weather?
 3. What is the climate like in your country?
 4. Does the weather affect people’s lives in your country?
 5. Do people change in the summer?
 6. Is there any type of weather you really don’t like?
 7. Does bad weather ever affect transport in your country?

 

TV

 1. Do you like watching TV?
 2. How often do you watch TV?
 3. What kind of TV programmes do you like to watch?
 4. What are the most popular TV shows in your country?
 5. Do you like watching TV shows from other countries?
 6. Has the internet affected your viewing habits?
 7. What is your favourite TV show?
 8. What was your favourite show when you were a child?

 

Sport

 1. Do you play any sports?
 2. Have you played basketball for long?
 3. Do you watch sport on TV?
 4. What is the most popular sport in your country?
 5. How do people in your country stay fit?
 6. Is it important for children to play sports?

 

Food

 1. What’s your favourite food?
 2. Have you always liked steak?
 3. Are there any foods you dislike?
 4. What are some traditional foods in your country?
 5. Do you have a healthy diet?

 

مطالب زیر نیز برایتان مفید خواهد بود:

78 موضوع برای بخش دوم اسپیکینگ آیلتس
چگونه سوالات سخت بخش دوم اسپیکینگ آیلتس را پاسخ دهیم؟

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply