موضوعات رایج آیلتس :5 موضوع از بخش دوم مصاحبه آیلتس بهمراه سوال (1)

موضوعات بخش دوم مصاحبه آیلتس

بخش دوم مصاحبه آیلتس

چندی پیش موضوعات رایج در بخش اول مصاحبه را فهرست کردیم (قسمت اول و قسمت دوم ).اما در بخش دوم مصاحبه آیلتس به شما یک کیوکارد داده می شود که شما یک دقیقه زمان خواهید داشت تا به آن فکر کنید و نت برداری کنید. پس از آن بین یک تا دو دقیقه باید صحبت کنید. سوالات معمولا راجع به خودتان و اتفاقاتیست که در زندگیتان رخ داده است. قبلا یک مطلب منتشر کردیم که نکاتی را راجع به اینکه چطور این بخش را با موفقیت پشت سر بگذارید صحبت کردیم. این مطلب را می توانید از اینجا بخوانید.

 

موضوعات رایج و نمونه سوال

Art

Describe a piece of art you like.

You should say:

 • What the work of art is
 • When you first saw it
 • What you know about it
 • and explain why you like it

Book

Describe a book you have recently read.

You should say:

 • What kind of book it is
 • What it is about
 • What sort of people would enjoy it
 • and explain why you liked it

 

Communication

Describe a piece of advice you recently received.

You should say:

 • When this happened
 • Who gave you the advice
 • What the advice was
 • and explain how you felt about the advice

 

Daily routine

Describe a time of the day you like.

You should say:

 • What time of day it is
 • What you do at that time
 • Who you are usually with
 • and explain why you like it

 

Exercise

Describe an exercise you know.

You should say:

What it is

How it is done

When you first tried it

What kind of people it is suitable for

and explain why you think it is a good exercise

در قسمت بعدی راجع به دیگر موضوعات و سوالات رایج در بخش دوم مصاحبه آیلتس صحبت خواهیم کرد.

Leave A Reply