علایم نگارشی در رایتینگ آیلتس : مواردی که باید حتما بدانید.

سؤالات ماه آگوست 2021 از تسک دوم 

علایم نگارشی در رایتینگ آیلتس

علایم نگارشی بخشی از سیستم نوشتاری هر زبانی به حساب می آیند. استفاده نابجا یا عدم استفاده ممکن است تغییرات معنایی ایجاد کند. در هر نوشتار رسمی، باید تلاش کنید تا علایم نگارشی را رعایت کنید. رایتینگ آیلتس و تافل نیز مستثنی نیستند. در واقع استفاده نادرست از علایم نگارشی امتیاز شما از معیار گرامر را برای تسک اول و دوم تحت تاثیر قرار خواهد داد. قرار نیست در این مطلب راجع به تمامی قوانین کاربرد علایم نگارشی صحبت کنیم. تنها آن دست از قوانین بسیار مهم و پرکاربرد که باید برای آیلتس بدانید. کاربرد علایم نگارشی در رایتینگ آیلتس آنقدر هم مشکل نیست.

 

نقطه .

  • در انتهای جملات خبری ظاهر می شود و کلمه پس از آن باید با حرف بزرگ شروع شود.

 

پرانتز یا برکت () []

  • به کار بردن پرانتز یا برکت در رایتینگ آیلتس توصیه نمی شود. چراکه محتوای آن خود یک گزاره است که می توانید در متن به کار ببرید.

 

ویرگول ,

  • شما نمی تواند دو جمله ساده را تنها با یک ویرگول به هم مرتبط کنید. این یکی از رایج ترین خطاهای نگارشی است. شما برای مرتبط کردن این دو جمله ساده بعد از ویرگول نیاز دارید از یک conjunction استفاده کنید (مانند and, so, but, or, nor, yet) یا اینکه از while یا whereas استفاده کنید.
  • کلماتی که نباید بعد از ویرگول استفاده کنید:

then

however, in addition (and other high level transition phrases)

  • توجه داشته باشید که بعد از however و کلمات مشابه معمولا باید از ویرگول استفاده کنید.
  • در فهرست کردن چند نمونه از چیزی بین هر یک از نمونه ها از ویرگول استفاده کنید. قبل از آخرین مورد که با And اضافه می شود می توانید قبل از And از ویرگول استفاده کنید یا نکنید. هر دو مورد صحیح است.
  • در کاربرد relative clause اگر ضمیر موصولی شما that است به هیچ وجه نباید از ویرگول قبل از آن استفاده کنید.

 

نقطه ویرگول ;

  • در بالا اشاره کردیم که نمی توانید قبل از however و کلمات مشابه اش، از ویرگول استفاده کنید. به جای ویرگول باید از نقطه ویرگول استفاده کنید. همچنین واضح است که می توانید در شروع جمله، یعنی بعد از نقطه، هم از آنها استفاده کنید. در واقع شکل صحیح کاربرد این دست از کلمات به صورت زیر است:

— . However, —

—; however, —

علامت تعجب !

  • در نوشتار رسمی بهتر است از به کار بردن علامت تعجب پرهیز کنید. 
  • تنها زمانی که می توانید از علامت تعجب استفاده کنید در نوشتن نامه غیررسمی در آیلتس جنرال است.

 

مطالب زیر برای اطلاعات بیشتر درباره هر یک از علایم نگارشی پیشنهاد می شوند.

علامت گذاری یا punctuation در نگارش انگلیسی : کاربرد کاما

علائم نگارشی در زبان انگلیسی : کاربرد نقطه ویرگول و دونقطه

کاربرد علائم نگارشی در انگلیسی : خط فاصله و اپاستروف

Leave A Reply