نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (17)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 9-1: The Essay Introduction

در این سری از نکات در رابطه با تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک صحبت کردیم و گفتیم چه ساختارهایی مناسب است و چطور باید coherence ایجاد کنید. حالا که این نکات را آموختیم نوبت به نگارش می رسد. از آنجاییکه نوشتن مقاله را با پاراگراف مقدمه شروع می کنیم، در این نکته به سراغ نگارش مقدمه  می رویم. همینکه قلم را بر کاغذ می گذاریم درمی یابیم که کار خیلی سهلی نیست. برای نگارش باید به استفاده از رنج متنوعی از واژگان دقت کنید. همانطور که از توصیف بنداسکورها در زیر مشخص است، تنوع واژگان در نگارش مقالات آیلتس برای گرفتن نمره خوب حائز اهمیت است.

Lexical Resource: 1. uses a range of words

Band 5: Uses a limited range of vocabulary, but this is minimally adequate for the task.

Band 6:  Uses an adequate range of vocabulary for the task.

Band 7: Uses a sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and precision.

حالا که اهمیت تنوع در استفاده واژگان (و ساختارهای گرامری) مشخص شد، ببینیم چطور می توانیم این تنوع را در بخش مقدمه ایجاد کنیم.

 

تنوع واژگان در نگارش مقالات آیلتس : تسک دوم

یک مقدمه خوب باید شامل سه بخش زیر باشد:

 1. کمی پیش زمینه فراهم کنید: می توانید از دانش خودتان، شخصی سازی مساله یا مطرح کردن مساله به طور مستقیم، استفاده کنید. (هم برای مقالات argument و هم discussion لازم است)
 2. این پیش زمینه بطور منطقی نوشته را به سمت argument یا issue پیش می برد (به ترتیب برای مقالات argument و discussion).
 3. بخش دوم نیز بطور منطقی نوشته را به سمت نظر شخصی تان یا هدف سوق می دهد (به ترتیب برای مقالات argument و discussion).

بین این سه بخش باید یک لینک برفرار باشد، برای مثال دلیل و مدلول. حالا یک به یک این بخش ها را بررسی می کنیم.

 

بخش اول:

برای فراهم کردن پیش زمینه بهتر است به سه قانون زیر توجه کنید:

 • صادق باشید. دروغ ننویسید یا مطلبی را از خودتان اختراع نکنید.
 • به موضوع مرتبط باشد.
 • برای مقالات argument وجود یک مشکل یا مساله و… یا ذکر کنید تا بتوانید بطور منطقی پس از آن راجع به آن مشکل یا مساله مورد نظر صحبت کنید. برای مقالات discussion نیز از اهمیت موضوع بنویسید.

اگر میخواهید قوانین بالا را رعایت کنید پس نباید مثل خیلی از داوطلبین مقدمه خود را با Nowadays, Recently, Currently و غیر شروع کنید و در آخر هم ادعا کنید که مشکل یا مشاجره ای بر سر موضوع وجود دارد. این نوع جملات قانون اول را نقض میکنند، به مصحح این پیام را می رسانند که شما یک سری ساختار از پیش حفظ شده را استفاده کرده اید و هیچ اعتقادی به کلامتان ندارید. همچنین از دانش و تجربه خودتان استفاده نکرده اید.

بهتر است طوری شروع کنید که شما را از بقیه متمایز می کند. صادقانه بنویسید. از واژگان خودتان استفاده کنید. برای این منظور از روش های زیر استفاده کنید:

 • یک جمله حقیقی بنویسید که براساس دانش خود شما از جهان بنا شده است. این یک روش آکادمیک و استاندارد است.
 • کمی شخصی سازی کنید،از تجربیات خود بنویسید. می تواند کلی یا جزئی باشد. این کار باعث می شود جملاتی بنویسید که هیچ کس دیگری نمی نویسد.
 • از روش مطرح کردن مساله بطور مستقیم استفاده کنید. این روش برای کسانی که در نگارش کند هستند بسیار مناسب است. به دو روش می توانید این کار را انجام دهید: یک اینکه مساله را بطور مستقیم مطرح کنید. مانند جمله زیر:

The issue under consideration here is whether ….

روش دوم این است که بدون هیچ پیش زمینه ای مساله را به زبان خودتان مطرح کنید مانند:

It could be claimed that ….

چند مثال

اگر خاطرتان باشد در نکات قبلی از مساله منع عبور و مرور ماشین های شخصی به مراکز شهر مثال زدیم. جملات زیر می تواند مثال خوبی برای این موضوع در استفاده از دانش شخصی تان برای شروع مقدمه باشد. این مثال ها همچنین موارد دوم و سوم را رعایت می کنند.

 • When people try to park cars in cities, they usually find it very difficult.
 • Society is becoming more mechanised and few would doubt that the number of cars on the roads is increasing, sometimes to excessive amounts.
 • There appears to be more cars than ever on the roads- for example, in city centers. It is very much the same everywhere.

استفاده از کلماتی کلیشه ای مانند heated debate یا discussion تنها زمانی معنی دار خواهد بود که واقعیت را توصیف کنند و صادقانه به کار برده شوند.

 

در قسمت بعدی راجع به بخش دوم مقدمه بیشتر صحبت می کنیم.

مطالب زیر نیز می تواند کمک کننده باشد:

 

لغات آیلتس و تافل : 10 تا واژه compound که باید بدانید!
دانلود رایگان کتاب 15Days’ Practice for IELTS Reading

 

Leave A Reply