تحلیل رایتینگ تصحیح شده آیلتس : تسک دوم ، مقاله

تحلیل رایتینگ تصحیح شده آیلتس

تسک دوم رایتینگ آیلتس

میدانید که در تسک دوم می بایست یک مقاله بنویسید. برای این کار 40 دقیقه زمان دارید. پیش از این در مورد چگونگی نمره دهی به بخش رایتینگ صحبت کردیم (اینجا). امروز در پی تحلیل رایتینگ تصحیح شده آیلتس هستیم تا شما با این فرآیند بیشتر آشنا شوید و هنگام نوشتن به نکات مهم توجه کنید.

 

رایتینگ تصحیح شده آیلتس

در ادامه موضوع تسک و پاسخ تصحیح شده ی آن را می بینید. به دقت مطالعه کنید و سعی کنید از ایرادات سر دربیاورید.

Some people think that the education system should only focus on
preparing students for employment, while others believe it has other
important functions.
Discuss both sides and then give your own opinion.

The purpose of education has been is a controversial topic nowadays. Many people consider that
education should just play a role of training students for their future employment, whereas others
are convinced that it should have additional purposes. This essay will discuss both sides of this
argument, and then I will give my own perspective.

There are merits that for schools to focus on vocational training. Students will be equipped with
solid skills in their professions, and can immediately put their expertise to use at work. [This seems
to be the end of your first point and ideally you should develop it a little bit more fully… One
sentence only is not very good]. As well as this, it will effectively increase the possibility of
employment when they graduate. In addition, [here you are not starting a new point you are
continuing with the one from the previous sentence] this is owing to the fact that most companies
today prefer to employ those who can apply their professional skills to their work after a short term
of training. Therefore, this may enormously diminish the unemployment rate in society, and benefit
both students and employers.

However, some believe schools should also provide other significant functions. By and large, the
abilities of communication and problem-solving are indispensable to students as well. Teamwork,
which is considered to be primary requirement at in workplace today (By mentioning requirement
in the workplace today you are going back to the other side of the argument), requires both as

prerequisites. Therefore, schools can should [you should be making a recommendation here] help
students build up the abilities of working with a diversity of groups people and that of for solving
problems independently, which will make students more rounded in many respects.

In conclusion, in my opinion, both sides of the arguments have their merits. On balance, however,
schools seem to have more functions as education itself is multidisciplinary, which not only
provides professional skills but also teach students how to be a team player and to encounter and
resolve problems. In my view, it will help students be more rounded and resourceful in their future
careers. You seem to be only covering the work place here and there would be good to say more
rounded in their general life… To take care of the non-work aspect of the topic.

تحلیل و تخمین نمره

task response: این پاسخ اگرچه تعداد لغات را رعایت کرده است و همچنین از مثال و توضیحات برای روشن کردن موضوع اصلی استفاده کرده اما کل موضوع مطرح شده در تسک را پوشش نمی دهد (بحث مرتبط با important functions). تخمین نمره از این معیار: 6

 

cohesion and coherence: مقدمه خوب و واضح نوشته شده است و ساختار کلی مقاله مناسب است. اما ایراداتی در ساختار پاراگراف های بدنه دیده می شود. برای مثال پاراگراف اول topic sentence مناسب ندارد و پاراگراف دوم تنها بر روی یک موضوع تمرکز نمی کند. همچنین، از کلمات ربطی با دقت استفاده نشده است و سیر منطقی در بعضی نقاط مشکل دارد. تخمین نمره از این معیار: 6

 

vocabulary: اگرچه استفاده از واژگان مناسب در بعضی جملات دیده نمی شود، اما داوطلب از تکرار کلمات پرهیز کرده، word ending را به خوبی رعایت کرده، دیکته ی کلمات صحیح است و واژگان پیشرفته استفاده کرده است. تخمین نمره از این معیار: 8

 

grammar: ساختار برخی جملات ایراد دارد و از a, an, the درست استفاده نشده است. با این حال، ساختارهای متفاوتی به کار گرفته و به خوبی از علایم نگارشی استفاده کرده است. تخمین نمره از این معیار: 7

نمره کل: 6.5

مطالب زیر نیز مرتبط است.

علایم نگارشی در رایتینگ آیلتس : مواردی که باید حتما بدانید.

هفت اشتباه در رایتینگ آیلتس که نمره شما را زیر 7 می کشد!

TA , TR , CC, LR و GRA در تصحیح رایتینگ آیلتس به چه معناست؟

بند اسکور آیلتس (IELTS Band Scores) چطور محاسبه می شود؟

کلمات ربطی یا conjunction برای تسک دوم رایتینگ آیلتس

Leave A Reply