اسپیکینگ آیلتس : چند نکته برای بهبود عملکرد در بخش سوم مصاحبه آیلتس

بخش سوم مصاحبه آیلتس

در بخش سوم مصاحبه آیلتس چطور عمل کنیم؟

پیش از این در مورد بخش اول و بخش دوم مصاحبه آیلتس نکاتی مطرح شد. در اینجا به سراغ بخش سوم مصاحبه آیلتس می رویم. در بخش سوم مصاحبه آیلتس، آزمونگر از شما سوالاتی می پرسد که معمولا به موضوع بخش دوم مربوط است. این بخش از آزمون به منظور فرصتی برای شما در نظر گرفته می شود که طی آن می توانید در مورد موضوعات و نظرات انتزاعی تر صحبت کنید. به بخش سوم مصاحبه آیلتس به چشم یک گفتگوی دو طرفه بین مصاحبه شونده و آزمونگر نگاه می شود. این بخش نیز چهار تا پنج دقیقه به طول می انجامد.

از آنجایی که بخش سوم یک گفتگو محسوب می شود، از شما انتظار می رود که در پاسخ هایتان جزئیات بیشتری را بگنجانید و پاسخ کاملتری به سوالات نسبت به بخش اول، بدهید. بنابراین، خوب است که یک استراتژی برای خود داشته باشید تا بتوانید به اندازه کافی صحبت کنید. شما می توانید برای هر پاسخ سوال در حدود چهل ثانیه وقت صرف کنید. برای این منظور نکات زیر را نیز در نظر داشته باشید.

به سوال آزمونگر پاسخ دهید!

این شاید نکته ای بدیهی به نظر برسد اما یکی از مشکلات رایج در بخش سوم مصاحبه آیلتس است. بسیاری از اوقات به دلیل درک نادرست سوال، استرس، عدم تسلط بر موضوع بحث و یا نداشتن رنج واژگانی لازم برای صحبت درباره موضوع سوال، مصاحبه شونده شروع به صحبت بی هدف می کند و در حقیفت صحبت هایش از موضوع سوال منحرف می شود. این اتفاق به هر دلیلی که بیوفتد اثر سوء بر نمره شما خواهد گذاشت. پس اگر سوال را متوجه نشدید بهتر است از آزمونگر بخواهید که منظورش را بیشتر توضیح دهد. اگر نیاز به فکر کردن برای پاسخ دارید بجای مکث طولانی می توانید از جملاتی استفاده کنید که برای شما کمی فرصت بخرد تا بتوانید افکارتان را سر و جمع کنید. مانند جمله زیر:

  • I haven’t thought about this before, but now that you’re asking I think …
  • As far as I know …
  • Let me think…. I guess….

در پاسخ هایتان چند دلیل برای نظرتان بگنجانید.

با این کار می توانید هم رنج واژگانی خودتان را به نمایش بگذارید، هم قدرت تان در برقراری ارتباط در زبان انگلیسی. فایده مهم دیگر آن این است که پاسخ تان طولانی تر می شود و می توانید به اندازه کافی در رابطه با موضوع سوال صحبت کنید.

 

در پاسخ هایتان از مثال زدن هم استفاده کنید.

می توانید برای روشن تر شدن منظورتان مثال بزنید و با این کار زمان بیشتری هم صحبت خواهید کرد.

 

بجز نظر خودتان، نظرات دیگری که در رابطه با آن موضوع وجود دارد را مطرح کنید.

علاوه بر نظر خودتان می توانید راجع به باورهای دیگران و نظری که در مقابل نظر شما وجود دارد نیز کمی صحبت کنید.

 

یک مثال

سوال زیر از بخش سوم مصاحبه آیلتس انتخاب شده است. سوال و پاسخ را به دقت بخوانید و نکاتی که در بالا مطرح شد را در آن بررسی کنید.

Q: Do you think advertising influences what people buy?

A: I think advertising affects the things that people buy, whether they are aware of it or not. (Why) The reason for this is that everywhere we go we see advertisements on the street or on the side of buses. Even when we are at home we see adverts on the TV or on the Internet. (Second reason) Also, the amount of things that people buy nowadays has increased as society has become more consumerist. (Example) Take, for example, mobile phones. Almost everyone has a mobile phone that works but many people still want to upgrade their phone to get the newest or latest model. I think this is because advertising encourages us to buy. (Alternative) Despite this, I still think we have the choice to decide what to buy or whether to buy. Advertising can influence us, but it can’t control us.

نوبت شما

سوال زیر را بخوانید و سعی کنید با توجه به نکاتی که مطرح شد و نمونه ای که در بالا خواندید به آن پاسخ دهید. پاسخ خود را در بخش نظرات بنویسید. ما به شما فیدبک می دهیم!

Q: Which qualities do you think are most important in a friend?

 

 

Leave A Reply