نکات رایتینگ آیلتس : تسک دوم رایتینگ آیلتس آکادمیک (12)

جزئیات در ساپورت ایده ها

Tip 6-2: write in formal style

چندی پیش از لزوم نوشتن مقالات به زبان رسمی در بخش رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک صحبت کردیم. (برای دیدن مطلب اینجا کلیک کنید.) حالا به سراغ جایگزین های مناسب برخی از مواردی می رویم که در نوشته پیشین شما را از کاربرد آنها منع کردیم.

 

استفاده از فعل get

گفتیم که از کلماتی که معانی زیادی دارند یا خیلی کلی اند پرهیز کنید. یکی از آنها فعل get است. دلیلش این است که این فعل بسیار پرکاربرد و پیش پا افتاده است. بنابراین استفاده از آن برای شما امتیاز چندانی در Vocabulary resource نخواهد داشت. معمولا افعال بهتر و رسمی تری هستند که بتوانید بجای آن در جملات استفاده کنید. برای مثال بجای get the job done میتوانید از complete the work استفاده کنید. پرهیز از واژگان پیش پا افتاده به غنای واژگانی مقاله تان کمک می کند.

 

عدم استفاده از we/us

به جای تکرار ضمیر we در مقاله تان (حتی ضمیر you) بهتر است آن را با کلمات و گروه کلماتی جایگزین کنید که غنای واژگانی مقاله تان را بهبود ببخشد. بجای این ضمایر می توانید از روش های زیر استفاده کنید تا جایگزین مناسب پیدا کنید.

  1. یک اسم جمع مشخص مانند Cities should ban cars بجای we should ban cars in cities
  2. جملات مجهول
  3. ساختار Those who [v]… یا Those [v]ing … برای مثال: Those who decide on traffic policy should ban cars.

اما در برخی جملات بویژه در پاراگراف نتیجه گیری خوب است از we استفاده کنید. جملاتی مثل everything we have learned suggests…

 

استفاده از etc. و so on

بجای etc میتوانید از And so on استفاده کنید. اما گزینه ی بهتر از آن اینست که از ساختار adj+noun استفاده کنید. برای مثال

People like chocolate, sweet and other fattening food/ sugar based items.

 

استفاده از not

بجای استفاده از جملات منفی حاوی not بهتر است آنها را با کلماتی که معنای منفی دارند جایگزین کنید. برای مثال بجای Criminals do not have much hope in life از جمله زیر استفاده کنید.

Criminals have little hope in life.

برای نکات بیشتر در مورد بخش رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک این مطالب را دنبال کنید.

مطالب زیر نیز ممکن است مفید باشد.

موضوعات رایج آیلتس : 5 موضوع بهمراه سوال از بخش اول اسپیکینگ (١)

78 موضوع برای بخش دوم اسپیکینگ آیلتس

دانلود رایگان کتابی برای یادگیری واژگان آکادمیک

تمرین برای بخش رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک

 

Leave A Reply