اسپیکینگ آیلتس: filler در اسپیکینگ چیست و چه فایده ای دارد؟

filler در اسپیکینگ آیلتس

filler در اسپیکینگ

هنگام صحبت کردن حتی به زبان مادری مان انسان ها نمی توانند مانند ربات ها بطور پیوسته و بدون هیچ وقفه ای صحبت کنند. ما به سکوت هایی کوتاه و fillerها در مکالماتمان نیاز داریم (مانند hmm یا let me think!) چراکه به ما این اجازه را می دهند تا معنا و مفهوم مورد نظرمان را بهتر منتقل کنیم. اما در هنگام صحبت به یک زبان خارجی فیلرها به ما کمک می کنند تا بتوانیم افکارمان را سروجمع کنیم. به ما زمان می دهند تا بتوانیم برای جمله بعدی مان فکر کنیم و آن را با ساختار و واژه های بهتری بیان کنیم. filler در اسپیکینگ آیلتس برای شما زمان می خرند تا فرصت برای ایده پردازی داشته باشید. اما نوع استفاده از آنها و جایی که از آنها استفاده می کنیم نیز مهم است. نباید بیش از اندازه مورد استفاده قرار بگیرند چرا که برقراری ارتباط را مختل می کنند!

 

استفاده از filler در اسپیکینگ آیلتس

در اسپیکنیگ آیلتس استفاده از فیلرها پس از سوال آزمونگر به آزمونگر اطلاع می دهد که شما سوال را فهمیده اید. همچنین به شما نیز زمان می دهد تا بتوانید به پاسخ تان فکر کنید. پس فیلرها را باید در ابتدای پاسخ تان استفاده کنید. نکته دیگر در استفاده از فیلرها اینست که شما می توانید دو تا از آنها را هم زمان با هم به کار ببرید. همچنین، از آنجاییکه از فیلرها برای خریدن زمان استفاده می شود، آنها را بطور شمرده تلفظ می کنیم.

همانطور که در بالا نیز اشاره شد، از فیلرها باید در جای صحیح استفاده شود. در حالت طبیعی از فیلرها زمانی استفاده میکنیم که نیاز داریم به ایده مان فکر کنیم و آن را در ساختار یک جمله جای دهیم. اما وقتی یک سوال ساده از شما پرسیده می شود، برای مثال what’s your name?  استفاده از فیلرها نادرست است. بطور کلی سوالاتی که با حقایق ساده سروکار دارد برای استفاده فیلرها مناسب نیستند: where do you live? what do you do?….

بنابراین، بیشترین استفاده شما از fillerها در اسپیکینگ آیلتس بخش سوم آن است.

چند مثال برای استفاده در بخش سوم اسپیکینگ آیلتس

 • well, Umm, Hmm
 • Let me think…, Let’s see…
 • That’s a tough one…, That’s a bit tricky (if the questions are really difficult for you to answer)
 • I guess…, I suppose…(when speculating)
 • I’m not so sure…, I haven’t really thought about that…

چند مثال دیگر برای مکالمات روزمره

 • You know…
 • I mean
 • So
 • Actually
 • Like
 • literally
 • Basically
 • Right
 • I’m telling you..
 • You know what I mean...

مطالب زیر ممکن است مفید باشد:

واژگان آیلتس : جشن ها و جشنواره ها
سوالات اخیر آزمون اسپیکینگ آیلتس – فوریه ۲۰۱۹
اسپیکینگ آیلتس : Part zero! چطور در ابتدا تأثیر مثبتی روی آزمونگر بگذاریم؟

 

Leave A Reply