5 نکته بسیار مهم در رایتینگ رسمی که احتمالا نمی دانید!

تسک اول و دوم رایتینگ آیلتس

رایتینگ رسمی در زبان انگلیسی

نگارش رسمی یا رایتینگ رسمی در زبان انگلیسی در آزمون های زبان، در مقالات آکادمیک و تجاری و… کاربرد بسیاری دارد. در این نوشته کوتاه سعی داریم 5 نکته کلیدی در مورد رایتینگ رسمی مطرح کنیم که باید همیشه آنها را رعایت کنید. توجه داشته باشید که نکات مربوط به رایتینگ رسمی اند نه نامه ای دوستانه و غیررسمی به دوستتان.

نکته اول:

از صورت های خلاصه و کوتاه استفاده نکنید. رایج ترین این صورت ها برای افعال کمکی است. don’t, can’t,haven’t,…

صورت های کامل این نوع از خلاصه ها را استفاده کنید. توجه کنید که صورت کامل can’t یک کلمه محسوب می شود و نیازی به گذاشتن فاصله میان not و can نیست: cannot

نکته دوم:

از ساختار there is  و there are پرهیز کنید:

یکی از دلایل پرهیز از این نوع ساختار این است که نوشته ما باید خلاصه و مفید باشد و جملات خیلی طولانی نمی خواهیم. این نوع ساختار کلماتی اضافه به نوشته ما می افزایند. برای مثال:

There are many issues that students face at university.

می توانیم این جمله را به یک ساختار رسمی تر و خلاصه تر تبدیل کنیم:

Students face many issues at university.

نکته سوم:

از کلماتی چون really, very, a lot, so پرهیز کنید. این کلمات باعث ضعیف شدن ایده شما و نگارش شما به طور کلی می شوند.

برای مثال بجای very hard می توان از difficult استفاده کرد.

در واقع باید آنها را با کلمات قوی تر جایگزین کنید.

نکته چهارم:

در نگارش برای موضوعاتی چون علوم انسانی، روانشناسی، تاریخ و غیره بهتر است بجای جملات مجهول از جملات معلوم استفاده کنید. اما در مقالات مربوط به پزشکی، شیمی فیزیک و غیره می توانید از ساختار مجهول استفاده کنید.

در جملات مجهول کننده عمل کمرنگ می شود. بنابراین موقع استفاده از جملات مجهول به اینکه می خواهید تاکید جمله بر روی کدام بخش از جمله باشد، توجه کنید.

نکته پنجم:

در نگارش آکادمیک و رایتینگ رسمی به طور کلی باید از افعال قوی استفاده کنید. افعال ضعیف معمولا دو قسمت یا بیشتر اند. برای مثال:

weak verb: He gave assistance to my friend.

strong verb: He assisted my friend.

 مثال های دیگر می تواند make an objection باشد که بهتر است به object تبدیل شود. یا conduct an investigation به investigate و …

مطالب زیر می توانند کمک کننده باشند:

جزوه کاربردی برای نوشتن یک مقاله آکادمیک: Academic Phrase Bank

دانلود کتاب How to write Dissertations and Project Reports

Leave A Reply