لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در نیوزیلند 2017

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در نیوزیلند 2017

 

گروه الف (ممتاز)
 1. The University of Auckland
 2. University of Otago

 

گروه ب (خوب)
 1. Massey University
 2. University of Canterbury
 3. University of Waikato
 4. Victoria University of Wellington
 5. Lincoln University

 

گروه ج (متوسط)
 1. Auckland University of Technology
 2. Christchurch Polytechnic
 3. Manukau Institute of Technolgy
 4. Messay University-Wellington
 5. Nelson Marlborough Institute of Technology
 6. Northland Institute of Technology
 7. Otago Polytechnic
 8. Southern Institute of Technology
 9. Tairawhiti Polytechnic
 10. Unitec New Zealand
 11. Universal College of Learning (UCOL)
 12. Waiariki Institute of Technology
 13. Waikato Institute of Technology
 14. Wellington Institute of Technology
 15. Whitireia Community Polytechnic

Leave A Reply