نکات گرامری آیلتس و تافل: کاربرد آینده ی کامل یا future perfect

گرامر کاربردی اسپیکینگ آیلتس

نکات گرامری آیلتس و تافل: future perfect چیست؟

یکی از زمان های فعلی ای که کمتر به آن پرداخته می شود، زمان آینده ی کامل یا future perfect است. اما لازم است جهت آمادگی بیشتر، این نکات گرامری آیلتس و تافل را یاد بگیریم.

همانطور که برای زمان های گذشته و حال صورت کامل آنها، یعنی present perfect  و past perfect، وجود دارد، برای زمان آینده نیز صورت کامل وجود دارد اگرچه کاربرد آن کمتر است. ساختار آن نیز متشکل از will برای نشان دادن آینده، و have+pp برای نشان دادن کامل بودن آن است.

چه موقع از future perfect استفاده می کنیم؟

برای بیان کردن تکمیل عملی قبل از اتفاق افتادن عملی دیگر یا نقطه ای از زمان در آینده از آینده ی کامل استفاده می کنیم.

آینده ی کامل
آینده ی کامل

برای مثال می خواهید بگویید که تا پایان سال فارغ التحصیل می شوید. 

I will have graduated by the end of the year.

این جمله به این معنیست که پیش از آنکه سال به پایان برسد شما فارغ التحصیل خواهید شد. حالا ممکن است سه ماه قبل از پایان سال باشد یا یک روز قبل از پایان سال.

مثالی دیگر:

He will have left by the time we get there.

تا زمانی که ما به آنجا برسیم، او رفته است.

آینده ی کامل تا چه اندازه کاربردی است؟

زمان فعلی future perfect بیشتر در نگارش به کار می رود. در گفتار بجای استفاده از آینده ی کامل، از آینده ی ساده استفاده می کنیم. برای مثال:

I will graduate by the end of the year.

اما به هنگام شرکت در هر آزمون زبانی سعی کنید در چنین مواردی از آینده ی کامل به جای آینده ی ساده استفاده کنید، مخصوصا در سؤالات مرتبط با گرامر.

 

مطالب زیر نیز برای یادگیری نکات گرامری آیلتس و تافل مفیدند:

گرامر آیلتس و تافل : استفاده از for و to در جایگاه مناسب

گرامر آیلتس و تافل: تفاوت میان unless vs. as long as

 

Leave A Reply