نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت هفدهم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 12-5: Grammar Issues

در قسمت شونزدهم نکات رایتینگ آیلتس ، چند گرامر برای مقایسه کردن معرفی کردیم. در این قسمت قصد داریم راجع به Participial phrases صحبت خواهیم کرد.

 

نکات رایتینگ آیلتس : چطور از Participial phrases استفاده کنیم؟

Participial phrases ساختاری پیچیده هستند که نوشتار شما را پیچیده تر و رسمی تر میکنند. بنابراین کاربرد آنها در رایتینگ آیلتس خالی از لطف نخواهد بود. بخصوص در تسک اول که پتانسیل استفاده از این نوع ساخت را دارد. برای شروع جملات زیر را در نظر بگیرید:

  1. The profit sank to 60, and it remained at that level for the next four years.
  2. The figure rises to 100. It shows no downturns at all.
  3. It is the highest point. It is 67%.

به جمله شماره یک دقت کنید، همانطور که می بینید دو اتفاق (sank to 60 و remained at that level) برای یک فاعل یکی پس از دیگری رخ داده است. جمله های شماره دو و سه نیز نشان می دهند که دو اتفاق بطور همزمان برای یک فاعل رخ داده است.

وقتی دو اتفاق داریم که یکی پس از دیگری رخ می دهند و یکی از آنها بخشی از دیگری است یا اینکه یکی از آنها نتیجه دیگری است می توانیم از participial phrase استفاده کنیم. به این ترتیب جمله ای زیباتر نوشته ایم. برای نوشتن یک participial phrase لازم است به یکی از افعال ing  اضافه کنید. برای مثال جمله شماره یک بالا بصورت زیر نوشته می شود:

The profit sank to 60, remaining at the same level for the next four years.

قیدهای زمان را میتوانید در آخر جمله و یا در clause اول بیاورید.

همچنین، اگر مانند جملات دوم و سوم، دو اتفاق بطور همزمان رخ دهند باز هم میتوانیم از این ساختار استفاده کنیم. برای مثال جملات دوم و سوم بصورت زیر قابل بازنویسی اند:

The figure rises to 100, showing no downturns at all.

It is by far the highest point, being 67%.

inverted participial phrases چیست؟

گاهی اوقات مشاهده میکنیم که participial phrase در ابتدای جمله ظاهر می شود. این ساخت original و stylistic هست و خوب است اگر از این نوع participial phrase استفاده کنیم. بخصوص اگر رابطه بین دو اتفاق از نوع دلیل و مدلول است، مانند جملات دوم و سوم.

Showing no downturns at all, the figure rises to 100.

Being 67%, it is by far the highest point.

 همانطور که میبینید بخش participial در این جملات دلیل است و clause نتیجه آن.

نکته مهمی که باید در نوشتن جملاتی با این ساخت بیاد داشته باشید این است که فاعل دو اتفاق باید حتما یکی باشد. دو فاعل جدا را نمی توان با این ساختار فرمول بندی کرد. این یکی از اشتباهات رایج بین زبان آموزان و native speakers هست.

 

در بخش بعدی نکات رایتینگ آیلتس به چگونگی تشخیص اعداد و ارقام مهمی که باید در نوشته ذکر شوند و جزئیات بی ارزش می پردازیم.

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply