نکات رایتینگ آیلتس ، IELTS Writing: Task one (قسمت دوازدهم)

نظر شخصی در تسک دوم رایتینگ آیلتس

Tip 11: Varying the words and grammar in the body

در قسمت یازدهم نکات رایتینگ آیلتس در مورد رنج واژگان و تنوع در ساختار  گرامری در مقدمه صحبت کردیم. در این قسمت بر روی بدنه رایتینگ تمرکز خواهیم کرد. همچنین در بخش قبل در توصیف بند اسکورهای آیلتس دیدیم که یک چهارم از نمره به تنوع واژگانی و انتخاب واژگان مناسب بستگی دارد. در ادامه نکاتی را در مورد پاراگراف های اصلی این تسک از رایتینگ ذکر میکنیم.

 

نکات رایتینگ آیلتس : تنوع واژگان و گرامر در بدنه

  • در بخش قبل گفتیم که یکی از مهمترین اهداف پاراگراف مقدمه در توصیف گراف ها اجتناب از تکرار موضوع است. بنابراین در بندهای بدنه باید توجه داشت که اطلاعاتی را که در بخش مقدمه (مثل اسامی موجود در گراف و یا قیدهای زمانی) ذکر میکنیم، دوباره تکرار نکنیم.
  • از بکار بردن یک واژه بطور مکرر اجتناب کنید. بجای تکرار یک واژه سعی کنید از کلمات مترادف آن استفاده کنید. این تکنیک معمولا به lexical chaining معروف است. مانند:
    Geelong Football Club, the club, this team, it
  • paraphrase کردن را فراموش نکنید. برای مثال اگر یک بار از کلمه universities استفاده کردید، بار دوم از مترادف آن institutes یا paraphrase آن centers of learning استفاده کنید.
  • در مورد ساختار گرامری، همانطور که در بخش قبلی هم نکاتی گفته شد، سعی کنید جملات را با هم ترکیب کنید. با این کار هم از تکرار پرهیز کرده اید و هم تعداد لغات کمتری را استفاده کردید.
  • همچنین، برای داشتن متنی منسجم با سیر منطقی مناسب، از conjunctions و sequencers استفاده کنید.

 

——————————————————————

Reference:

Guilfoyle, A. (2017). Practical IELTS strategies 3: IELTS writing task one [Academic module] (2nd ed.). Taiwan: Bookman Books

Leave A Reply