واژگان انگلیسی: چند واژه در انگلیسی روزمره که نمی دانید!

موضوع اقتصاد در آیلتس

واژگان در انگلیسی روزمره

برای ما ایرانیان زبان انگلیسی یک زبان خارجی است و اکثر ما این زبان را در موسسات آموزشی با کمک کتاب های تدوین شده می آموزیم. اما زبان یک پدیده پویا است که هر روز در آن تغییر و تحول ایجاد می شود. اصطلاحات و واژگان جدیدی بوجود می آیند یا محبوب می شوند و جایگزین اصطلاحات قدیمی می شوند. بنابراین اگر قصد مهاجرت دارید و بخصوص می خواهید در آزمون های بین المللی شرکت کنید می بایست به طور مداوم واژگان و اصطلاحات روزمره را به مهارت اسپیکینگ خود اضافه کنید. از این رو، چند واژه در انگلیسی روزمره را برایتان در نظر گرفتیم که به تازگی محبوبیت یافته اند.

 

چند واژه در انگلیسی روزمره

 

Lollygag

To be idle and lazy or to waste your time

Example: You really have to stop lollygagging and study more.

Gibberish

Spoken or written words that have no meaning

Hullaballo

The loud noises people make when they’re angry

Cacophony

A mixture of loud sounds that is unpleasant

Ragamuffin

A child who wears dirty, untidy and torn clothes

Flummox

To confuse someone greatly

Example: The last chapter of the textbook flummoxed all the students.

Curmudgeon

An old person who is bad tempered

Woebegon

An expression when one looks very sad

مطالب زیر نیز مفیداند:

یادگیری phrasal verbs : درس سوم، افعال دو قسمتی با فعل look

سوالات متداول در مورد مبحث واژگان در آزمون آیلتس

واژگان +8 برای اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس : Education

Leave A Reply