تفاوت ایمیل رسمی و ایمیل غیررسمی یا دوستانه انگلیسی

ایمیل رسمی و ایمیل غیررسمی

نگارش ایمیل انگلیسی

چندی پیش درباره ی چگونگی ساختار یک ایمیل انگلیسی صحبت کردیم. در آن مطلب متوجه شدیم که یک ایمیل از چه اجزایی تشکیل شده است و هنگام نگارش آن باید به چه نکاتی توجه کرد. در این مطلب، تفاوت های میان ایمیل رسمی و ایمیل غیررسمی یا دوستانه را در زبان انگلیسی بررسی می کنیم.

تفاوت نگارش ایمیل رسمی و ایمیل غیررسمی به انگلیسی

  • برای greeting در ایمیل رسمی از عبارات رسمی استفاده می شود. برای مثال: Dear Dr. Johnson . اما در ایمیل دوستانه از عبارات صمیمی تر استفاده می شود و نام کوچک شخص را برای خطاب استفاده می کنیم. برای نمونه: Dear John, Hey John
  • در ایمیل رسمی لازم است در ابتدای نامه مقصود و هدف خود را از ارسال آن بیان کنید. اما در ایمیل غیررسمی نیازی به این کار نیست.
  • در ایمیل دوستانه می توانید از مخفف ها استفاده کنید اما در سبک رسمی مخفف ها جایی ندارند. بطور کلی، از لغات و عبارات رسمی در سبک رسمی استفاده کنید. برای مثال در سبک دوستانه استفاده از phrasal verbs مجاز است اما در سبک رسمی خیر.
  • بعنوان sign off از عبارات دوستانه در ایمیل دوستانه استفاده کنید. برای مثال: love, see you
  • ایمیل خود را با نام کوچک در پایان ایمیل دوستانه به اتمام برسانید. در ایمیل رسمی نام کامل خود را ذکر کنید.

در ادامه، یک ایمیل رسمی و ایمیل غیررسمی برای نمونه در اختیارتان قرار می دهیم تا بتوانید این تفاوت ها را بهتر درک کنید.

یک نمونه ایمیل غیررسمی

Hey John,

Just wanted you to know that I can’t come to your party this weekend. I’m really busy pal and I can’t make it.

Hope I can see u soon to give u the present.

Have fun,

David

یک نمونه ایمیل رسمی

Dear Dr. Johnson,

I am writing to inform you that I will not be able to attend our meeting on Monday.

Unfortunately, a family emergency has arisen and I have to go to my hometown for a few days. I sincerely apologize and hope we can set another meeting at your convenience.

Sincerely yours,

David Jackson

مطالب زیر نیز مفیدند:

نوشتن نامه در رایتینگ آیلتس : عبارات پرکاربرد و مهم
آشنایی با نحوه نوشتن نامه رسمی در رایتینگ آیلتس جنرال

 

 

Leave A Reply